Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Nghiên cứu tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học sau can thiệp ở tỉnh Hậu Giang năm 2017-2018”

Ngày 25-12-2020

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Đề tài “Nghiên cứu tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học sau can thiệp ở tỉnh Hậu Giang năm 2017-2018” do BSCKII. Nguyễn Thanh Tùng làm Chủ nhiệm và Sở Y tế tỉnh Hậu Giang làm Tổ chức chủ trì. Thời gian dự kiến nghiệm thu đề tài là tháng 01 năm 2021.

1. Thông tin chung về nhiệm vụ:

      - Đề tài “Nghiên cứu tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học sau can thiệp ở tỉnh Hậu Giang năm 2017-2018”.

      - Tổng kinh phí thực hiện đề tài: 629.664.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm sáu mươi bốn ngàn đồng). Trong đó,

      + Kinh phí từ ngân sách nhà nước: 629.664.000 đồng (Sáu trăm hai mươi chín ngàn sáu trăm sáu mươi bốn ngàn đồng).

      + Kinh phí từ nguồn khác (đối ứng): 0 đồng.

      - Thời gian thực hiện: 24 tháng, bắt đầu từ tháng 11/2017 đến hết tháng 10/2019 và được gia hạn đến hết tháng 10/2020.

- Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Sở Y tế tỉnh Hậu Giang

- Chủ nhiệm: BSCKII. Nguyễn Thanh Tùng

- Thành viên tham gia thực hiện đề tài:

+ ThS. Võ Thị Hoàng Loan

+ ThS. Lưu Hoàng Nhựt

+ ThS. Nguyễn Ngọc Ánh

+ ThS. Phạm Thị Mỹ Ngọc

+ ThS. Nguyễn Thị Viễn Phương

+ BSCKI. Đỗ Thanh Diệp

+ BSCKI. Trần Trung Dũng

+ BSCKI. Phan Ngọc Bình

+ CN. Nguyễn Thị Nhí

2. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu:

- Thời gian: Tháng 01 năm 2021

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang

3. Nội dung báo cáo tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ

3.1. Về mức độ hoàn thành khối lượng công việc

Nội dung và sản phẩm đạt được theo yêu cầu đặt hàng:

................................................. - Báo cáo khoa học tổng kết đề tài;

- 03 bài báo: (1) Tỉ lệ nhiễm giun và các yếu tố liên quan nhiễm giun đũa/tóc/móc/mỏ; (2) Tỷ lệ tái nhiễm giun đũa/tóc/móc sau can thiệp bằng Mebendazole liều đơn 500mg ở các em học sinh tiểu học; (3) Các yếu tố ảnh hưởng đến tỷ lệ tái nhiễm giun đến tỷ lệ tái nhiễm giun đũa, tóc, giun móc/mỏ sau can thiệp bằng Mebendazole liều đơn 500mg ở các em học sinh tiểu học;

- 01 Khuyến cáo tẩy giun định kỳ cho học sinh tiểu học trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

3.2 Về các yêu cầu khoa học và chỉ tiêu cơ bản của các sản phẩm KHCN

Kết quả của đề tài cung cấp thêm thông tin về thực trạng, thời gian tái nhiễm, cường độ và các yếu tố liên quan đến tái nhiễm sau can thiệp bằng Mebendazol 500mg cho học sinh tiểu học. Kết quả nghiên cứu đưa ra khuyến cáo thực hiện tẩy giun, các phương pháp phòng nhiễm giun phù hợp, giảm được thời gian và kinh phí, đảm bảo các em có sức khoẻ tốt về thể chất, tinh thần và trí tuệ.

3.3 Những đóng góp mới của đề tài:

a. Về giải pháp khoa học - công nghệ:

Nghiên cứu làm giảm gần 10% học sinh tiểu học của tỉnh phòng được các bệnh nhiễm giun truyền qua đất thông qua việc tẩy giun định kỳ theo khuyến cáo. Đặc biệt, nghiên cứu giúp ngành y tế thực hiện tốt công tác phòng các bệnh do nhiễm giun gây ra và lây nhiễm giun trong cộng đồng, phòng tránh hiệu quả các bệnh thiếu máu, suy dinh dưỡng, góp phần nâng cao tầm vóc học sinh tiểu học toàn tỉnh trong thời gian tới.

b. Về phương pháp được sử dụng để thực hiện các nội dung trong đề tài:

Thiết kế nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích kết hợp với can thiệp cộng đồng;

Phương pháp sử dụng trong nghiên cứu: Phương pháp điều tra thu thập số liệu; phương pháp tính điểm; phương pháp chọn mẫu.

c. Những đóng góp mới khác:

Nghiên cứu cung cấp thông tin cho các nhà quản lý, nhà khoa học về tình hình nhiễm, tái nhiễm, các yếu tố liên quan, khuyến cáo tẩy giun và cách phòng nhiễm giun trong cộng đồng. Kết quả nghiên cứu tạo tiền đề cho nghiên cứu tiếp theo sâu hơn về các mô hình phòng chống thiếu máu, thiếu sắc và chậm lớn của học sinh tiểu học.

Thông tin, tuyên truyền các biện pháp phòng nhiễm giun trên Đài Phát thanh và Truyền hình, Tờ rơi nâng cao nhận thức, thực hành, góp phần giảm gánh nặng bệnh tật cho gia đình và xã hội./.

                                                                                                    NgocThu


Đang online: 1
Hôm nay: 76
Đã truy cập: 122122
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.