Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Đề tài “Phát triển phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ cho ngành nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang”

Ngày 11-03-2022

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Phát triển phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ cho ngành nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang do TS. Nguyễn Văn Hồng làm chủ nhiệm và Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 3/2022.

Sơ đồ thiết kế của WebGIS nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Đề tài: Phát triển phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ cho ngành nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Xây dựng phương pháp giám sát và cảnh báo sớm (GS-CBS) rủi ro sinh vật gây hại (sâu hại và dịch bệnh) trên những cây trồng, vật nuôi được nghiên cứu, trong đó có các cây bầu, bí, dưa và mãng cầu ở tỉnh Hậu Giang bằng thông tin sinh học (cây trồng, sâu và dịch bệnh) và thời tiết - khí hậu;

- Xây dựng các quy trình thiết lập hệ thống GS - CBS rủi ro sinh vật gây hại trên các cây trồng, vật nuôi ở tỉnh Hậu Giang bằng thông tin sinh học và thời tiết - khí hậu trên;

 - Hoàn thiện phần mềm GS-CBS của Đề tài “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai ở tỉnh Hậu Giang phục vụ giám sát và cảnh báo sớm rủi ro sinh vật gây hại trên các cây trồng và vật nuôi ở tỉnh Hậu Giang, bao gồm: cây hàng năm (lúa, mía, khóm), các cây ăn quả (bưởi, cam, quít, chanh), gia súc (heo, trâu lấy thịt, gà, vịt) và thủy sản (cá thát lát) bằng thông tin sinh học (sâu và dịch bệnh) và thời tiết - khí hậu.

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: TS. Nguyễn Văn Hồng

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi khí hậu

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                               1.211,475 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                 1.211,475 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                            0 đồng.

6. Thời gian thực hiện: 18 tháng

Bắt đầu: 05/2020

Kết thúc: 07/2021

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): hết tháng 4/2022 (công văng số 220/UBND-NCTH ngày 23/02/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh).

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Văn Hồng

Tiến sĩ

Phân viện Khoa học Khí tượng Thuỷ văn và Biến đổi Khí hậu (SIHYMECC)

2

Phan Thị Anh Thơ

Thạc sĩ

SIHYMECC

3

Phạm Thanh Long

Tiến sĩ

SIHYMECC

4

Trương Thanh Nghị

Kỹ sư

Chi cục Trồng Trọt và BVTV tỉnh Hậu Giang

5

Ngô Sỹ Giai

Chuyên gia

SIHYMECC

6

Phạm Đức Đoàn

Thạc sĩ

Đài Khí tượng Thủy văn Hậu Giang

7

Lê Thị Kim Thâu

Thạc sĩ

Đài truyền hình Hậu Giang

8

Võ Thị Thu Oanh

Tiến sĩ

Đại học Nông Lâm

9

Nguyễn Thị Phong Lan

Tiến sĩ

Viện lúa ĐBSCL

10

Trần Thành Công

Thạc sĩ

Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam bộ

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 3 năm 2022

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

- Phần mềm giám sát và cảnh báo sớm rủi ro dịch bệnh phục vụ quản lý nông nghiệp và phòng chống thiên tai.

- Phương pháp xây dựng phần mềm.

- Báo cáo thiết kế thi công phần mềm.

- Bản tin

- 02 bài báo đăng trên tạp chí khoa học.

- Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm hệ thống giám sát và cảnh báo sớm rủi ro khí hậu, sâu bệnh trên các cây trồng được nghiên cứu ở tỉnh Hậu Giang.

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

Phần mềm

Sở nông nghiệp Phát triển Nông thôn tỉnh Hậu Giang

Chi cục Bảo vệ Thực vật tỉnh Hậu Giang

Các thành phần hiển thị trên webGIS trên máy tính

Description: Graphical user interfaceDescription automatically generated with low confidence

Các tùy chọn hiển thị thông tin của webGIS trên thiết bị di động

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Kiến thức về rủi ro thiên tai dựa trên việc thu thập dữ liệu có hệ thống và những đánh giá rủi ro thiên tai.

Phát hiện, giám sát, phân tích và dự báo các mối hiểm họa và hậu quả có thể xảy ra.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Sự chuẩn bị sẵn sàng ở tất cả các cấp để hưởng ứng các cảnh báo nhận được.

Góp phần nâng cao năng lực ứng phó và phòng chống thiên tai, dịch bệnh và phát triển bền vững nông nghiệp ở tỉnh Hậu Giang trong những năm tới.

3.2. Hiệu quả xã hội

Để thông tin được tiếp cận kịp thời và phổ biến thông qua các kênh thông tin để người nông dân tiếp cận nhanh và có biện pháp phòng;

Góp phần phục vụ có hiệu quả công tác quản lý rủi ro thiên tai, quản lý tài nguyên và môi trường.

Góp phần phòng chống thiên tai, giảm thiệt hại cho nhà nước và giúp nhân dân giảm rủi ro thiên tai đến sản xuất nông nghiệp.

Góp phần phục vụ phát triển các quy hoạch kinh tế - xã hội, quy hoạch thuỷ lợi.

Góp phần nâng cao nhận thức về phòng, tránh thiên tai cho cộng đồng./.

Kim Yến


Đang online: 1
Hôm nay: 1722
Đã truy cập: 956115
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.