Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Đề tài “Khảo sát tình hình thoái hóa khớp gối và so sánh kết quả điều trị bằng tiêm nội khớp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân với Acid Hyaluronic tại tỉnh Hậu Giang”

Ngày 12-01-2023

Thực hiện Quyết định số 34/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hậu Giang về việc quản lý các nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh. Nay, Sở KH&CN Hậu Giang thông tin về Đề tài “Khảo sát tình hình thoái hóa khớp gối và so sánh kết quả điều trị bằng tiêm nội khớp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân với Acid Hyaluronic tại tỉnh Hậu Giang do Ths.Bs. Nguyễn Tuấn Cảnh làm chủ nhiệm và Trường đại học Võ Trường Toản chủ trì thực hiện đề tài. Đề tài dự kiến nghiệm thu trong tháng 02/2023.

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Đề tài: Khảo sát tình hình thoái hóa khớp gối và so sánh kết quả điều trị bằng tiêm nội khớp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân với Acid Hyaluronic tại tỉnh Hậu Giang

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

- Khảo sát tỷ lệ bệnh nhân thoái hóa khớp gối trong cộng đồng dân cư tại tỉnh Hậu Giang.

- So sánh kết quả điều trị giữa liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân và tiêm acid hyaluronic dựa trên thang điểm VAS và KOOS sau 1 tháng, 3 tháng, 6 tháng, 12 tháng.

- So sánh kết quả điều trị giữa liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân và tiêm acid hyaluronic bằng các chỉ số dấu hiệu thoái hóa trên siêu âm và MRI khớp gối sau 6 tháng, 12 tháng

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: Ths.Bs. Nguyễn Tuấn Cảnh

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trường đại học Võ Trường Toản

5. Tổng kinh phí thực hiện:                                          1.261,072 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:                       904,816 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác:                                                        356,256 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu: 01/2019

Kết thúc: 12/2020

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 06/2022

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh

khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Nguyễn Thị Thu Sen

Bác sỹ Chuyên khoa 1

Trường Đại học Võ Trường Toản

2

Nguyễn Tấn Lộc

Bác sỹ Y khoa

Trường Đại học Võ Trường Toản

3

Trần Thị Mai Phương

Bác sỹ Y khoa

Trường Đại học Võ Trường Toản

4

Lâm Văn Ngoán

Thạc sỹ

Trường Đại học Võ Trường Toản

5

Trần Đỗ Thanh Phong

Thạc sỹ Y tế công cộng

Trường Đại học Võ Trường Toản

6

Trần Văn Hải

Bác sỹ Chuyên khoa 2

Sở Y tế Hậu Giang

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 02 năm 2023

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

- Phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân.

- Phác đồ điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân.

- 02 Bài báo khoa học.

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao:

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Các cơ sở y tế tỉnh Hậu Giang có nhu cầu

2

Phác đồ điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Các cơ sở y tế tại tỉnh Hậu Giang có nhu cầu

1.3.Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng (nếu có):

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian ứng dụng

Tên cơ quan ứng dụng

Ghi chú

1

Phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Năm 2019 đến nay

Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

2

Phác đồ điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu tự thân

Năm 2019 đến nay

Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

Đề tài tìm ra cơ sở khoa học, thực trạng về bệnh thoái hóa khớp gối trong cộng đồng đặc biệt là tỉnh Hậu Giang. Kết quả nghiên cứu so sánh tính hiệu quả độc lập của hai phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối, phương pháp phù hợp, an toàn, hiệu quả và khả thi, đóng góp một phần vào điều trị bệnh thoái hóa khớp gối trong lĩnh vực y khoa trong nước. Tạo tiền đề cho các nghiên cứu nối tiếp về sau trong địa bàn tỉnh Hậu Giang nói riêng và cả nước nói chung.

Đề tài tìm ra cơ sở khoa học, tính hiệu quả của phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối bằng liệu pháp huyết tương giàu tiểu cầu. Kết quả nghiên cứu là tiền đề hình thành phác đồ điều trị áp dụng tại bệnh viện Đại học Võ Trường Toản và các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

Phương pháp điều trị thoái hóa khớp gối an toàn, hiệu quả, phù hợp sinh ý, mang lại sự hài lòng và góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống người bệnh.

Xây dựng phác đồ điều trị thoái hóa khớp gối, ứng dụng phương pháp mới cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang./.

Kim Yến


Đang online: 3
Hôm nay: 679
Đã truy cập: 2297510
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.