Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông tin Dự án “Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang”

Ngày 26-06-2020

I. Thông tin chung về nhiệm vụ

1. Tên Dự án:  Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang

2. Mục tiêu nhiệm vụ:

Phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang.

Ông Lê Xuân Tý trao Giấy Chứng nhận nhãn hiệu “gà Tàu Vàng Hậu Giang” cho đại diện Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

3. Chủ nhiệm nhiệm vụ: ThS. Nguyễn Công Uẩn

4. Tổ chức chủ trì nhiệm vụ: Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

5. Tổng kinh phí thực hiện: 2.449,35 triệu đồng.

Trong đó, kinh phí từ ngân sách SNKH:  933,94 triệu đồng.

Kinh phí từ nguồn khác: 1.515,41 triệu đồng.

6. Thời gian thực hiện: 24 tháng

Bắt đầu: 5/2016

Kết thúc: 4/2018

Mẫu Nhãn hiệu “gà Tàu Vàng Hậu Giang”

Thời gian thực hiện theo văn bản điều chỉnh của cơ quan có thẩm quyền (nếu có): 4/2020

7. Danh sách thành viên chính thực hiện nhiệm vụ:

Số

TT

Họ và tên

Chức danh khoa học, học vị

Cơ quan công tác

1

Đỗ Võ Anh Khoa

Phó Giáo sư, Tiến sĩ

Trường Đại học Cần Thơ

2

Đinh Hữu Tài

Kỹ sư

Trung tâm Giống Nông nghiệp

3

Bùi Chí Nguyện

Kỹ sư

Trung tâm Giống Nông nghiệp

4

Trần Văn Bằng

Kỹ sư

Trung tâm Giống Nông nghiệp

5

Phạm Văn Tâm

Bác sỹ thú y

Trung tâm Giống Nông nghiệp

6

Tạ Vũ Linh

Cử nhân

Trung tâm Giống Nông nghiệp

II. Thời gian, địa điểm dự kiến tổ chức đánh giá, nghiệm thu

- Thời gian: tháng 7 năm 2020

- Địa điểm: Sở Khoa học và Công nghệ

III. Nội dung tự đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ

1. Về sản phẩm khoa học

1.1. Danh mục sản phấm đã hoàn thành:

- Cẩm nang hướng dẫn nuôi gà Tàu Vàng.

- Mô hình chăn nuôi gà Tàu Vàng sinh sản.

- Mô hình chăn nuôi gà Tàu Vàng thương phẩm tại hộ dân.

- Trang web quảng bá, kết nối chuỗi sản phẩm gà Tàu Vàng.

- Đăng ký nhãn hiệu gà Tàu Vàng Hậu Giang.

- Bài báo.

- Tập huấn, hội thảo khoa học.

1.2. Danh mục sản phẩm khoa học dự kiến ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian dự kiến ứng dụng

Cơ quan dự kiến ứng dụng

Ghi chú

1

Nhãn hiệu chứng nhận gà Tàu Vàng Hậu Giang.

2020

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gà thịt, gà giống và tổ chức sự nghiệp, quản lý chuyên ngành

1.3. Danh mục sản phẩm khoa học đã được ứng dụng, chuyển giao (nếu có):

Số TT

Tên sản phẩm

Thời gian    ứng dụng

Cơ quan          ứng dụng

Ghi chú

1

Cẩm nang hướng dẫn nuôi gà Tàu Vàng

Từ năm 2018

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh gà thịt, gà giống và tổ chức sự nghiệp, quản lý chuyên ngành

2. Về những đóng góp mới của nhiệm vụ:

          - Cung cấp Cẩm nang nuôi gà Tàu Vàng.

          - Nhãn hiệu chứng nhận gà Tàu Vàng Hậu Giang.

3. Về hiệu quả của nhiệm vụ:

3.1. Hiệu quả kinh tế

Mang lại lợi nhuận cho người chăn nuôi gà.

3.2. Hiệu quả xã hội

- Đa dạng hóa đối tượng chăn nuôi.

- Tạo thêm việc làm, cung cấp thực phẩm ngon, giá trị kinh tế cao cho xã hội.

Mô hình nuôi gà Tàu Vàng sinh sản tại Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang

Kim Yến


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 789
Đã truy cập: 4399
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.