Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông qua dự thảo Kết luận thanh tra tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang.

Ngày 01-06-2021

Vào lúc 08 giờ 00 phút, ngày 27 tháng 5 năm 2021 tại Phòng họp của Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang, Đại diện Lãnh đạo Sở Tài chính cùng Thanh tra Sở tổ chức cuộc họp thông qua Dự thảo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật, các chế độ, chính sách của Nhà nước về tài chính tại Sở Giao thông vận tải tỉnh Hậu Giang và các đơn vị trực thuộc.

Description: D:\Năm 2021\Bài viết\5e831bc6a40da66f345e3a3e050a71dc.jpg

Thành phần tham dự gồm có: Đại diện Sở Tài chính là ông Đồng Hoàng Dũng - Phó Giám đốc Sở - Giám sát. Về phía Đoàn thanh tra theo Quyết định số 85/QĐ-STC ngày 12/3/2021 của Giám đốc Sở Tài chính là ông Huỳnh Văn Khởi -Trưởng đoàn và các thành viên trong Đoàn thanh tra. Đại diện lãnh đạo Sở Giao thông vận tải là ông Mai Văn Tân - Giám đốc Sở; Ông Trần Lê Trung Chánh Văn phòng; Ông Lê Văn Quang - Trưởng phòng KHKT; Bà Đinh Thị Mỹ Nhanh - Kế toán Sở; Ông Tăng Nguyễn Quốc Bảo - Giám đốc Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ; Bà Nguyễn Thị Thu Lan - Kế toán Đoạn Quản lý giao thông thủy bộ.

Trong buổi làm việc, Trưởng Đoàn thanh tra thông qua toàn văn dự thảo Kết luận thanh tra, nêu lên một số ưu điểm, hạn chế của đơn vị được thanh tra trong công tác quản lý thu, chi tài chính. Qua đó, đơn vị cũng thống nhất dự thảo kết luận và giải trình thêm một số nội dung hạn chế đã nêu. Đại diện lãnh đạo Sở Tài chính ông Đồng Hoàng Dũng đánh giá một số kết quả đạt được của Đoàn thanh tra: Đoàn thanh tra thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, khách quan, trung thực, có trọng tâm, trọng điểm; đơn vị được thanh tra phối hợp tốt với Đoàn thanh tra. Đồng thời, ông cũng nêu một số ưu điểm của Sở Giao thông vận tải trong công tác quản lý thu, chi tài chính, điều hành thời gian qua và đề nghị đơn vị được thanh tra nghiêm túc thực hiện các kiến nghị trong Kết luận Thanh tra khi ban hành./.

Lê Minh Vương - Thanh tra Sở


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 1288
Đã truy cập: 386629
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.