Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo

Ngày 28-07-2021

 

Trong thời gian năm(05) ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng tải trên cổng thông tin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phát có trách nhiệm liên hệ với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang để tiến hành ký kết Hợp đồng theo quy định

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. Thong bao ket qua lua chon nha thau.pdf_20210728074754.pdf

Đang online: 3
Hôm nay: 1738
Đã truy cập: 476143
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.