Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo mời thầu

Ngày 09-07-2021

Nay, Sở Tài nguyên và Môi trường kính mời Qúy Công ty, nếu có nhu cầu thực hiện vui lòng gửi hồ sơ năng lực về Sở (theo địa chỉ: Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang, Số 3, đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, Khu vực 4, phường 5, Thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang. Điện thoại: 0293.3870789) để tiến hành thủ tục lựa chọn nhà thầu theo quy định Luật Đấu thầu, thời gian chậm nhất trước 17 giờ ngày 12 tháng 7 năm 2021.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. moi thau-07092021132855-đã xoay.pdf_20210709135449.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1616
Đã truy cập: 476021
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.