Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2016

Ngày 16-04-2020

   BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                       TỈNH HẬU GIANG                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC   

 

 

KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2016

STT

HỌ VÀ TÊN

NGÀY THÁNG NĂM SINH

QUÊ QUÁN

(XA, HUYỆN, TỈNH)

THƯỜNG TRÚ

VỊ TRÍ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN

ĐIỂM XÉT TUYỂN

KẾT QUẢ

ĐIỂM HỌC TẬP

ĐIỂM SÁT HẠCH

TỔNG ĐIỂM

1

Tiêu Đức Phương

18/3/1992

Xã Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Xã Thạnh Hòa, Phụng Hiệp, Hậu Giang

Quản lý, bảo trì các thiết bị tin học, mạng máy tính

64

85

149

Trúng tuyển

2

Hồ Thanh Tùng

17/7/1981

Xã Đông Phước A, Châu Thành, Hậu Giang

Xã Đông Phước A, Châu Thành, Hậu Giang

Quản lý, bảo trì các thiết bị tin học, mạng máy tính

69

75

144

Hậu Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2017

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG XÉT TUYỂN

      Đã ký          

 

 

NGUYỄN NGỌC ĐIỆN      


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 1
Hôm nay: 384
Đã truy cập: 325907
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.