Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo Số: 47 /TB-TTPTQĐ

Ngày 24-06-2021

Căn cứ Thông báo số44/TB-TTPTQĐ ngày 14/6/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Gianghủy Thông báo lựa chọn nhà thầu số 44/TB-TTPTQĐ ngày 14/6/2021 của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang Về việc lựa chọn nhà thầu đo đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. TB huy TB lua chon nha thau.pdf_20210624073553.pdf

Đang online: 1
Hôm nay: 1331
Đã truy cập: 386672
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.