Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo Số: 46 /TB-TTPTQĐ

Ngày 22-06-2021

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giang thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu đo đạc phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất dự án: Đường tỉnh 931(đoạn từ xã Vĩnh Viễn đến cầu Xẻo Vẹt)đến Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phátvà các đơn vị có liên quan được biết.

Trong thời gian năm (05) ngày kể từ ngày Thông báo này được đăng tải trên cổng thôngtin Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hậu Giang,Công ty TNHH Đo đạc Bản đồ Tín Phátcó trách nhiệm liên hệvới Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Hậu Giangđể tiến hành ký kết Hợp đồng theo quy định


Đang online: 2
Hôm nay: 1363
Đã truy cập: 386704
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.