Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo: tuyển chọn công trình, giải pháp sáng tạo đăng Sách vàng Sáng tạo KH&CN Việt Nam năm 2020

Ngày 23-06-2020

Nhằm tuyên truyền, biểu dương các sáng tạo trên lĩnh vực KH&CN. Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hậu Giang vừa chỉ đạo Sở Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh lựa chọn, giới thiệu không quá 03 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ ở địa phương đề nghị tuyển chọn trong Sách vàng Sáng tạo khoa học và công nghệ Việt Nam năm 2020. Thời gian trước ngày 20 tháng 6 năm 2020.

1. Tiêu chí, điều kiện tuyển chọn sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2020:

* Các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật được tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tao Việt Nam năm 2020 phải đạt các tiêu chí, điều kiện sau:

+ Công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đạt giải tại các cuộc thi do Bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố) trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 01/01/2018 đến ngày 20/6/2020 (không xét các công trình, giải pháp đã công bố trên Sách vàng Sáng tạo Việt Nam các năm 2018, 2019).

+ Có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống.

+ Được các Bộ, ngành, tổ chức thành viên' Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố) trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị.

+ Được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn.

+ Có đầy đủ hồ sơ theo quy định.

+ Thời gian gửi chậm nhất ngày 20 tháng 6 năm 2020 (theo dấu bưu điện).

* Các cá nhân (tập thể) đạt các giải thưởng quốc tế năm 2019 như các kỳ thi Olympic quốc tế, các giải thưởng quốc  tế do các bộ, ngành được giao chủ trì thực hiện, do các bộ, ngành giới thiệu.

2. Hồ sơ đề nghị tuyển chọn Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 bao gồm:

* Hồ sơ công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đề nghị tuyển chọn đưa vào Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 20202 phải có đủ hồ sơ sau:

+ Báo cáo tórn tắt công trình sáng tạo khoa học và công nghệ đăng ký, đề nghị tuyển chọn biên tập Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2020 (theo mẫu) có tên của tác giả (nhóm tác giả) và xác nhận của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp. Trong đó: Tóm tắt thuyết minh nội dung cơ bản công trình; Tình hình, kết quả ứng dụng vào sản xuất, đời sống, hiệu quả kinh tế và giá trị làm lợi (bằng tiền nếu có).

+ Ảnh chân dung của tác gi (nhóm tác giả), kích thước 9cm x l2cm.

+ Ảnh sơ đồ thiết kế kỹ thuật (nếu có).

 + Bản photo giấy chứng nhận giải thưởng.

+ Công văn giới thiệu, đề nghị của bộ, ngành, các tổ chức thành viên Mặt trân Tổ quốc Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

* Hồ sơ cá nhân (tập thể) đạt các giải thưởng quốc tế do các bộ, ngành giới thiệu:

+ Họ và tên tác giả, nhóm tác giả; tên đầy đủ công trình, lĩnh vực đoạt giải.

+ Bản sao giấy chứng nhận giải thưởng quốc tế do cơ quan tổ chức giải cấp và được bộ, ngành xác nhận.

+ Công văn giới thiệu, đề nghị của bộ ngành, các tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Các tổ chức, cá nhân xét thấy đủ điều kiện đề nghị gửi hồ sơ đăng ký tham dự về:

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang

Địa chỉ: số 7, Điện Biên Phủ, phường 5, Tp Vị Thanh, Hậu Giang.

Điện thoại: 0293 3 877300.

Văn Bảy


Đang online: 4
Hôm nay: 1069
Đã truy cập: 262739
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.