Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thông báo: V/v mời tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012 – 2015 và tầm nhìn đến 2020”

Ngày 13-04-2020

Đối tượng tham gia Dự án: Các doanh nghiệp (kể cả Hợp tác xã) sản xuất các sản phẩm công nghiệp, nông nghiệp chủ lực trên địa bàn tỉnh như thủy sản đông lạnh, gạo xay xát, thức ăn gia súc, rau quả các loại, đường kết tinh, nước mắm, gạch nung, nông cụ cầm tay, quần áo may sẵn, các ngành được xác định mũi nhọn trong thời kỳ quy hoạch như chế biến nông, thủy sản, cơ khí phục vụ nông nghiệp, vật liệu xây dựng, vật liệu mới, hàng tiêu dùng, giày da, dệt may….

Điều kiện tham gia Dự án:

- Doanh nghiệp tham gia Dự án phải có bảng đăng ký và cam kết tham gia Dự án.

- Thời gian thực hiện Dự án: từ năm 2012 đến năm 2020.

Khi tham gia thực hiện dự án, các doanh nghiệp sẽ được hỗ trợ 30% chi phí thực hiện dự án gồm:

- Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến năng suất chất lượng hiện đại như: ISO 9001, 14000, 22000, 50000…, HACCP, xây dựng hệ thống Global GAP. Hỗ trợ doanh nghiệp tham dự Giải thưởng Chất lượng Quốc gia, chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn quốc gia, tiêu chuẩn quốc tế, tiêu chuẩn nước ngoài, quy chuẩn kỹ thuật…

- Hỗ trợ các doanh nghiệp xây dựng và áp dụng các giải pháp nâng cao năng suất và chất lượng. Đổi mới công nghệ, dây chuyền sản xuất, phát triển nguồn lực, xây dựng thương hiệu.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp còn được tham gia các khóa đào tạo về năng suất chất lượng; xây dựng và áp dụng các công cụ đo lường, cải tiến năng suất chất lượng, giảm lãng phí trong doanh nghiệp…

          Để đăng ký tham gia dự án, các doanh nghiệp vui lòng liên hệ: Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Hậu Giang (thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh).

Nội dung chi tiết:

1/. Quyết định số 1950/QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2012 V/v Phê duyệt Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” (tải về).

2/. Nội dung Dự án (tải về).
3/. Phụ lục: Kế hoạch thực hiện dự án (tải về).

4/. Quyết định số 626/QĐ-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2013 V/v thành lập Ban Điều hành và Tổ giúp việc của Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2012-2015 và tầm nhìn đến năm 2020” (tải về).

5/. Phiếu đăng ký tham gia Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Hậu Giang năm 2015” (tải về).

Chi tiết xin liên hệ:

Địa chỉSố 7, Điện Biên Phủ, khu vực 4, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

Điện thoại07113. 876200 - 07113. 877300 - Fax07113. 876200

Websitehttp://skhcn.haugiang.gov.vn
Hùng Nhân - Chi cục TCĐLCL.

Đang online: 2
Hôm nay: 720
Đã truy cập: 1093077
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.