Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thêm nhiều công chức phải kê khai tài sản hàng năm

Ngày 09-11-2020

Nghị định 130/2020/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành ngày 30/10/2020 đã làm rõ thêm nhiều đối tượng công chức phải kê khai tài sản theo Luật Phòng, chống tham nhũng. Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2020.

Cụ thể, điểm b khoản 3 Điều 36 của Luật quy định những người làm công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công hoặc trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân khác phải kê khai tài sản hàng năm (trước 31/12 hàng năm).

Nghị định 130 nêu cụ thể những người này bao gồm:

- Những ngạch công chức và người giữ chức danh công chức sau: Chấp hành viên; Điều tra viên; Kế toán viên; Kiểm lâm viên; Kiểm sát viên; Kiểm soát viên ngân hàng; Kiểm soát viên thị trường; Kiểm toán viên; Kiểm tra viên của Đảng; Kiểm tra viên hải quan; Kiểm tra viên thuế; Thanh tra viên; Thẩm phán.

- Những người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý từ Phó trưởng phòng và tương đương trở lên công tác trong một số lĩnh vực: Thẩm định nhân sự để trình cấp có thẩm quyền bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; Tổ chức tuyển dụng, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt về tổ chức bộ máy, biên chế; Thẩm định các đề án thành lập mới, sắp xếp lại các cơ quan, tổ chức, đơn vị và doanh nghiệp nhà nước, tổ chức phi chính phủ, hội nghề nghiệp; Thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập mới, nhập, chia, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính các cấp; Thẩm định hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền quyết định các hình thức thi đua, khen thưởng, kỷ luật; Phân bổ chỉ tiêu, ngân sách đào tạo; Quản lý các đối tượng nộp thuế; Thu thuế, kiểm soát thuế; Đăng kiểm các loại phương tiện giao thông; Sát hạch, cấp giấy phép cho người điều khiển phương tiện giao thông; Cấp giấy chứng nhận vệ sinh, an toàn thực phẩm; Cấp giấy chứng nhận hành nghề y, dược; Cấp giấy chứng nhận nhập khẩu mỹ phẩm; Kiểm định tiêu chuẩn, chất lượng sản phẩm; Thẩm định, cấp giấy chứng nhận đầu tư; Thẩm định dự án;  Đấu thầu; Lập, phân bổ, quản lý kế hoạch vốn; Quản lý quy hoạch; Hợp tác, trao đổi khoa học và công nghệ có yếu tố nước ngoài; Thẩm định, tư vấn cấp các văn bằng sở hữu trí tuệ; Phân bổ, thẩm định các đề tài nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ; Quản lý các đề tài nghiên cứu khoa học; Thủ quỹ, kế toán;…

- Người đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.

Nghị định 130/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/12/2020. Bãi bỏ Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về minh bạch tài sản, thu nhập./.

Trần Thanh


Đang online: 1
Hôm nay: 129
Đã truy cập: 173764
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.