Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thanh tra cơ sở bức xạ hoạt động X quang y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang

Ngày 13-04-2020

Từ ngày 02 - 12/04/2013, Đoàn thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với Phòng SHTT&ATBX và Phòng PA81 Công an tỉnh. Do Chánh Thanh tra Sở Khoa học và Công nghệ làm Trưởng đoàn tiến hành thanh tra 03 cơ sở bức xạ hoạt động trong lĩnh vực X quang y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Kiểm tra an toàn bức xạ tại một cơ sở y tế

 

Ba cơ sở được thanh tra lần này là Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành, Bệnh viện Đa khoa thị xã Ngã Bảy và Phòng X quang ngoài giờ Lê Thanh Vũ (TP.Vị Thanh). Mục đích cuộc thanh tra nhằm xem xét việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn bức xạ trong lĩnh vực X quang y tế như: việc khai báo thiết bị X quang y tế; công tác bảo đảm ATBX trong lưu giữ, bảo quản và sử dụng thiết bị X quang y tế; các loại giấy phép tiến hành công việc bức xạ.. Đồng thời, Đoàn thanh tra cũng tiến hành kiểm tra thực tế hiện trường nơi đặt nguồn bức xạ, thực hiện các phép đo bức xạ tại cơ sở.

Theo đánh giá chung, việc tuân thủ các quy định pháp luật về quản lý ATBXHN tại các cơ sơ đã được thực hiện tương đối tốt. Tuy nhiên, tại Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành việc thực hiện cấp giấy phép mới tiến hành công việc bức xạ trong hoạt động X quang y tế chưa đúng quy định.

Sau đợt thanh tra, Đoàn thanh tra yêu cầu Bệnh viên Đa khoa huyện Châu Thành hoàn tất hồ sơ đề nghị cấp phép tiến hành công việc bức xạ gửi về Sở KH&CN tỉnh Hậu Giang trước ngày 20/05/2013 và đề nghị các cơ sở bức xạ cần nghiêm túc triển khai công tác an toàn bức xạ theo đúng quy định pháp luật. Bên cạnh đó, cơ quan quản lý nhà nước về an toàn bức xạ cần tăng cường hơn nữa công tác thanh, kiểm tra để qua đó tuyên truyền, phổ biến Luật Năng lượng nguyên tử và các hướng dẫn liên quan đến các cơ sở bức xạ trên địa bàn tỉnh.

Minh Liêu (Phòng SHTT-ATBX)


Đang online: 3
Hôm nay: 384
Đã truy cập: 160904
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.