Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thành phố Vị Thanh: cần đẩy mạnh thu hút, kêu gọi đầu tư vào cụm công nghiệp

Ngày 15-08-2022

Ngày 13/8, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Vị Thanh về kết quả thực hiện nhiệm vụ 7 tháng đầu năm 2022.

Những tháng đầu năm 2022, Thành phố Vị Thanh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Thành phố đã thực hiện đạt và vượt 4/16 chỉ tiêu. Hoạt động sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp tăng 14,38%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 21,4%. Vận tải hàng hóa, vận tải hành khách được duy trì tốt. Đặc biệt, Thành phố đã thực hiện tốt công tác thu ngân sách được hơn 730 tỷ đồng đạt 73,21%, trong đó nguồn thu nội địa đạt 100,83% dự toán HĐND giao. Bên cạnh đó, Thành phố tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt công tác giải ngân vốn đầu tư công theo sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, tính đến ngày 29-7, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đạt 50,95%.  

Đặc biệt, Thành phố tập trung tiêm vắc xin phòng bệnh Covid-19 để tạo miễn dịch cộng đồng; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 87,03%. Giải quyết việc làm mới cho gần 1.200 lao động, hiện Thành phố còn 830 hộ nghèo chiếm tỷ lệ 3,93%; Thành phố hiện có 20 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao, 4 sao. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thành phố tiếp nhận 1.814 hồ sơ, đã giải quyết 1.296 hồ sơ, đạt 71,44%; đồng thời, thường xuyên tuyên truyền, phổ biến pháp luật để nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân.