Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Thành phố Vị Thanh: Triển khai thí điểm Mô hình chợ 4.0

Ngày 30-05-2022

Ngày 26/5/2022, Sở Công Thương tỉnh Hậu Giang cùng với Bưu chính Viettel Hậu Giang phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Vị Thanh, Ban Quản lý chợ Vị Thanh triển khai thí điểm mô hình chợ 4.0 - thanh toán không dùng tiền mặt cho trên 20 hộ tiểu thương đang hoạt động mua bán ở chợ Vị Thanh.