Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tham quan mô hình “Ứng dụng khoa học công nghệ nuôi lươn thương phẩm trên bể sử dụng thức ăn công nghiệp”

Ngày 28-07-2020

Ngày 10/7/2020 Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy đã kết hợp với các đơn vị liên quan tổ chức cho nông dân tham quan mô hình “Ứng dụng khoa học công nghệ nuôi lươn thương phẩm trên bể sử dụng thức ăn công nghiệp” tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang. Đây là điều kiện để người dân giao lưu, học hỏi kinh nghiệm nuôi lươn thương phẩm đã đạt hiệu quả kinh tế cao trong thời gian qua.

Đoàn nông dân Ngã Bảy tham quan mô hình nuôi lươn tại Long Mỹ

Hiện nay nuôi trồng thủy sản nước ngọt đã và đang trở thành nghề sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, đặc biệt nuôi lươn là đối tượng khá phổ biến trong bà con nông dân. Những năm qua, nhiều nông dân ở thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đã thành công với mô hình này.

Mô hình nuôi lươn thương phẩm trên bể sử dụng thức ăn công nghiệp tại thị xã Long Mỹ

Theo đánh giá của chủ nhiệm mô hình “Ứng dụng khoa học công nghệ nuôi lươn thương phẩm trên bể sử dụng thức ăn công nghiệp” tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, mô hình đã thực hiện thời gian qua đạt hiệu quả kinh tế khá cao, sản phẩm làm ra được thị trường chấp nhận, thường xuyên trong tình trạng thiếu hàng, sản phẩm chủ yếu bán cho doanh nghiệp từ thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp đặt hàng trước ở địa phương và các vùng lân cận, hiện tại địa phương cũng có kế hoạch nhân rộng mô hình này.

Hiện nay, để góp phần đa dạng hoá vật nuôi trong hệ thống canh tác nông nghiệp nhằm năng cao hiệu quả sản xuất trên đơn vị diện tích một cách ổn định và bền vững. Phòng Kinh tế thành phố Ngã Bảy đã triển khai mô hình “Ứng dụng khoa học công nghệ nuôi lươn thương phẩm trên bể sử dụng thức ăn công nghiệp” cho 05 hộ ở phường Hiệp Lợi, thành phố Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang mục đích là sẽ nhân rộng và phát triển đối tượng này.

Qua buổi tham quan thực tế mô hình “Ứng dụng khoa học công nghệ nuôi lươn thương phẩm trên bể sử dụng thức ăn công nghiệp” tại thị xã Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, Lãnh đạo thành phố Ngã Bảy cùng bà con nông rất phấn khởi vì đây là mô hình sản xuất mới mang lại hiệu quả kinh tế cao và sẽ thực hiện nhân rộng tại địa phương trong thời gian tới./.

Nguyễn Hoàng Thanh (P. kinh tế TP Ngã Bảy)


Đang online: 3
Hôm nay: 335
Đã truy cập: 314541
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.