Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022

Ngày 08-04-2022

Nhằm giúp các tổ chức, doanh nghiệp nhìn lại và đánh giá toàn diện hệ thống hoạt động sản xuất của mình, từ đó tìm ra những vấn đề cần cải tiến chất lượng, nâng cao uy tín thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu hội nhập. Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang trân trọng kính mời Quý tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2022. Thời gian nộp hồ sơ từ ngày 25 tháng 3 năm 2022 đến trước ngày 31 tháng 5 năm 2022.

      Giải thưởng Chất lượng Quốc gia (GTCLQG) là hình thức tôn vinh khen thưởng ở cấp Quốc gia do Thủ tướng Chính phủ tặng cho các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, năng lực cạnh tranh và hiệu quả hoạt động, hội nhập với nền kinh tế khu vực và thế giới. Với bề dày hơn 20 năm triển khai và hoạt động, GTCLQG đã và đang ngày càng nâng cao vị thế, uy tín trong cộng đồng doanh nghiệp và xã hội, đóng góp tích cực cho phong trào năng suất và chất lượng trong hai thập niên qua, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp Việt Nam.

      GTCLQG Việt Nam được trao giải hằng năm và là giải thưởng chất lượng có uy tín, nằm trong hệ thống Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á - Thái Bình Dương (GPEA) của Tổ chức Chất lượng Châu Á - Thái Bình Dư­ơng (APQO).

1. Đối tượng tham dự

Tất cả các tổ chức, doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh và dịch vụ quy mô lớn hay nhỏ đều có thể tham gia.

      2. Điều kiện tham dự

Các tổ chức, doanh nghiệp có tư cách pháp nhân đã hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ liên tục tại Việt Nam và không vi phạm các quy định của pháp luật trong thời gian ít nhất 36 tháng, tính đến ngày tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký và hồ sơ tham dự.

      3. Thành phần hồ sơ:

      - Đơn đăng ký tham dự GTCLQG (biểu mẫu kèm theo)..

      - Báo cáo giới thiệu chung về tổ chức, doanh nghiệp.

      - Báo cáo tự đánh giá theo 07 tiêu chí của GTCLQG.

      - Tài liệu chứng minh về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng tiên tiến (bản sao chứng chỉ hoặc tài liệu liên quan).

      - Tài liệu chứng minh về sự phù hợp của sản phẩm, hàng hóa chính với các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật tương ứng (bản sao).

      - Báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc kế hoạch bảo vệ môi trường được phê duyệt và các kết quả quan trắc hằng năm hoặc báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo quy định của pháp luật trong 03 năm gần nhất (bản sao).

      - Xác nhận kết quả thực hiện nghĩa vụ thuế với Nhà nước và thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động hàng năm trong 03 năm gần nhất (bản sao).

      - Bản sao các tài liệu chứng minh khác về kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của tổ chức, doanh nghiệp trong 3 năm gần nhất (nếu có).

4. Thời gian nộp hồ sơ

+ Các tổ chức, doanh nghiệp nộp đơn đăng ký tham dự GTCLQG gửi về Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 29/4/2022.

+ Thời gian nộp hồ sơ tại Sở Khoa học và Công nghệ trước ngày 31/5/2022.

Quý tổ chức doanh nghiệp có nhu cầu về hướng dẫn lập và gửi hồ sơ tham dự GTCLQG liên hệ Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang (thông qua Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) qua số điện thoại 02933.876200 hoặc xem chi tiết tại địa chỉ website www.giaithuong.org.vn. Địa chỉ Số 07, Điện Biên Phủ, KV4, phường 5, TP. Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang.

      Thùy Dung


Đang online: 1
Hôm nay: 3445
Đã truy cập: 2325190
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.