Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tập huấn triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm năm 2020 khu vực phía Nam

Ngày 03-07-2020

Ngày 24 và 25 tháng 6 năm 2020 tại Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lớp tập huấn triển khai Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 khu vực phía Nam. Lớp tập huấn do Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương chủ trì thực hiện.

 

Buổi tập huấn có sự tham gia của TS. Trần Thanh Nam, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT cùng đại diện các cơ quan tham mưu triển khai Chương trình OCOP của các Bộ, ngành trung ương khu vực phía Nam; đại diện lãnh đạo các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Y tế, cán bộ cấp huyện của các tỉnh thành khu vực phía Nam; lãnh đạo, cán bộ các Viện, Trường, Hiệp hội, Công ty, chuyên gia tham gia Chương trình OCOP.

Quang cảnh buổi tập huấn

Lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức về Chương trình cho cán bộ các cấp và người dân, nhất là tại cơ sở. Vừa làm, vừa đúc kết kinh nghiệm từ thực tiễn để điều chỉnh cho phù hợp thực tế của Việt Nam. Về lâu dài là phải hoàn thiện quy trình triển khai Chương trình cho phù hợp, hiệu quả, tạo động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển, xem đây là một chương trình phát triển kinh tế nông thôn nhằm nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Thứ trưởng Trần Thanh Nam giới thiệu Chuyên đề “Quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ giải pháp triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm” dựa trên cơ sở các cơ chế chính sách của Đảng và Chính phủ đã ban hành; kinh nghiệm của các nước trên thế giới đang triển khai và đặc biệt là từ thực tiễn bước đầu đang triển khai tại các địa phương trên cả nước đã tổng hợp, đúc kết lại nhằm thống nhất nhận thức về quan điểm, mục tiêu, yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ, giải pháp triển khai thực hiện Chương trình; hoàn thiện quy trình triển khai đồng bộ, xác định rõ trách nhiệm của các ngành, các cấp trong tổ chức thực hiện và tổ chức đánh giá phân hạng sản phẩm.

Qua buổi tập huấn đã truyền tải được nội dung chuyên đề vừa mang tính gợi ý thống nhất quan điểm vừa nhằm triển khai quy trình tổ chức thực hiện đồng bộ trên phạm vi cả nước.

Hoàng Nhan


Đang online: 2
Hôm nay: 348
Đã truy cập: 79879
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.