Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và sơ chế rau đắng đất”

Ngày 20-04-2022

Ngày 13/04/2022, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ Hậu Giang tổ chức Tập huấn “Hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, thu hoạch, bảo quản và sơ chế rau đắng đất ”. Buổi tập huấn là một phần nội dung của dự án: “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch rau đắng đất (Polygonum aviculare L.) tại huyện Phụng Hiệp”.