Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Tăng trưởng kinh tế Hậu Giang năm 2022 - đứng đầu khu vực và vươn lên thứ 4 cả nước

Ngày 12-01-2023

 

Đây là kết quả được Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang chính thức thông tin đến các cơ quan báo chí trong tỉnh và cơ quan báo chí Trung ương tại Hội nghị giao ban báo chí quý IV năm 2022.