Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

THÔNG BÁO: Tiếp nhận đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, thực hiện từ năm 2022.

Ngày 12-03-2021

Căn cứ Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc đề xuất dự án thuộc “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 – 2025”, thực hiện từ năm 2022,

Sở Khoa học và Công nghệ xin thông báo đến quý cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được biết và gửi đề xuất dự án thuộc Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025 thực hiện trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (gọi tắt là Chương trình Nông thôn miền núi):

1- Yêu cầu chung

Các đề xuất dự án phải bám sát mục tiêu, nội dung của Chương trình được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1747/QĐ-TTg ngày 13/10/2015

2- Yêu cầu về hồ sơ đề xuất

- Hồ sơ đề xuất dự án thực hiện theo thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

- Hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: 01 bản gốc và 14 bản sao

(Đính kèm Thông báo số 493/TB-BKHCN ngày 10 tháng 3 năm 2021 của Bộ Khoa học và Công nghệ )

3- Thời gian, nơi nhận đề xuất:

Thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 18 tháng 3 năm 2021 theo địa chỉ: Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang, số 07, Điện Biên Phủ, P.5, TP. Vị Thanh, Hậu Giang.

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang xin trân trọng thông báo./.

Đính kèm: 493/TB-BKHCN

Thái Hòa

Phòng Quản lý KHCN&CN.


Đang online: 1
Hôm nay: 135
Đã truy cập: 221427
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.