Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Sớm hoàn chỉnh Chương trình từng cuộc họp trong diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện

Ngày 07-05-2021

Đó là yêu cầu của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên tại Hội nghị thông qua Chương trình từng cuộc họp trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành và Châu Thành A năm 2021 vào ngày 05/5.

Theo đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh yêu cầu, Thường trực Tiểu ban nội dung diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh sớm hoàn chỉnh chương trình “Từng cuộc họp trong diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành, Châu Thành A” để gửi cho 2 huyện. Các đồng chí thành viên Tiểu ban nội dung của tỉnh cần chủ động nghiên cứu nắm chắc nội dung đã được tập huấn, kết hợp với những nội dung năm 2018 Bộ Tư lệnh Quân khu 9 đã chọn thành phố Ngã Bảy làm điểm chỉ đạo để thống nhất văn kiện cấp huyện; nắm chắc ý định diễn tập đã được Quân khu phê chuẩn và các văn bản đã được tập huấn thống nhất; chủ động phối hợp với sở, ban, ngành và các đoàn thể liên quan xây dựng đầy đủ các loại văn kiện chỉ đạo diễn tập theo quy định; đồng thời, theo chức năng của ngành mình để hướng dẫn ngành dọc trong xây dựng văn kiện và thực hành diễn tập đúng theo yêu cầu, sát với thực tế của địa phương, bảo đảm chất lượng, hiệu quả cao.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trương Cảnh Tuyên phát biểu tại hội nghị

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh còn yêu cầu, các thành viên trong Tiểu ban nội dung nắm chắc lịch thời gian chuẩn bị và thực hành diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành, Châu Thành A để chủ động trong mọi công việc thường xuyên của cơ quan, đơn vị mình và thực hiện công việc hướng dẫn, kiểm tra 2 huyện trong xây dựng văn kiện, tổ chức luyện tập, diễn tập đúng tiến độ. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ nếu có vấn đề gì khó khăn, vướng mắc phải kịp thời báo cáo xin ý kiến chỉ đạo để thống nhất thực hiện. Không được tự ý thay đổi thành viên Tiểu ban nội dung tỉnh hoặc cử cán bộ đi dự thay khi chưa được sự đồng ý của người có thẩm quyền. Các đồng chí là thành viên Tiểu ban nội dung của tỉnh thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và Công an tỉnh phải là trung tâm hiệp đồng để các thành viên Tiểu ban nội dung của tỉnh thuộc các sở, ban, ngành tỉnh phối hợp thực hiện.

Chương trình diễn tập khu vực phòng thủ huyện Châu Thành và Châu Thành A năm 2021 đều có 18 cuộc họp; trong đó, Họp Ban Thường vụ Huyện ủy mở rộng (bất thường); họp UBND huyện; họp Ban Chỉ huy tình trạng khẩn cấp về quốc phòng; họp các Phòng, Ban, MTTQ và các đoàn thể huyện; họp Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; họp HĐND huyện; họp Ban Chỉ đạo phòng không nhân dân; họp Ban Dân vận; họp Đảng ủy Quân sự huyện... Nội dung diễn tập được chia làm 3 giai đoạn: giai đoạn chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng; giai đoạn tổ chức chuẩn bị tác chiến phòng thủ; giai đoạn thực hành tác chiến phòng thủ…

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 403
Đã truy cập: 325926
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.