Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) 10 tháng đầu năm 2021

Ngày 01-09-2021

Chiều ngày 01/9, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Văn Thanh chủ trì hội nghị Trực tuyến sơ kết hoạt động của Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự (THADS) 10 tháng đầu năm 2021.

Cùng dự có đại diện Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang, Thành viên Ban Chỉ đạo Thi hành án dân sự cấp tỉnh.

Theo báo cáo tại Hội nghị, 10 tháng đầu năm 2021, toàn Tỉnh phát sinh nhiều án, số án phải thi hành với số lượng lớn, phức tạp và tăng dần theo hướng năm sau cao hơn năm trước (Số cũ chuyển sang “trừ số đã chuyển sổ theo dõi riêng” là 4.672 việc; Số thụ lý mới là 6.058 việc, tăng 291 việc, tăng 5,04% so với cùng kỳ năm 2020). Song song đó, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp, sự phối hợp, hỗ trợ của ban, ngành đoàn thể trong Tỉnh, các cơ quan THADS trong Tỉnh đã nỗ lực, phấn đấu, thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp giao.

Ban Chỉ đạo THADS tỉnh xác định 2 tháng cuối năm tập trung một số nhiệm vụ chính như: Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, thay đổi lề lối, phương pháp làm việc, tăng cường theo dõi kiểm tra các mặt công tác nhất là công tác kiểm tra, tự kiểm tra hồ sơ thi hành án, quản lý tài chính và trách nhiệm công vụ của công chức. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phối hợp, tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền, Ban Chỉ đạo THADS địa phương tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các việc THADS trọng điểm, phức tạp, kéo dài.

Ông Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh kết luận Hội nghị

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh Đồng Văn Thanh đề nghị cơ quan THADS tỉnh phải bám sát chỉ tiêu, nhiệm vụ chưa đạt so với yêu cầu, khẩn trương tổ chức thực hiện quyết liệt, có hiệu quả theo đúng trọng tâm, trọng điểm. Xem nhiệm vụ phải hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Bộ Tư pháp giao là nhiệm vụ quan trọng nhất của ngành THADS tỉnh trong giai đoạn này. Tiếp tục phát huy vai trò Ban Chỉ đạo THADS 02 cấp, đồng chí Trưởng Ban Chỉ đạo THADS cấp huyện phải quyết tâm trong công tác chỉ đạo thực hiện, kịp thời xử lý, tìm ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho công tác THADS của địa phương mình. Xem kết quả THADS của địa phương là căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ trong năm...

Hồng Kính


Đang online: 2
Hôm nay: 1729
Đã truy cập: 476134
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.