Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang ủng hộ hơn 11 triệu đồng cho Qũy phòng, chống dịch Covid-19

Ngày 23-06-2021

  Hưởng ứng lời kêu gọi “Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch Covid-19” của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, ngày 23-6, Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức buổi ủng hộ với sự tham gia của ban lãnh đạo và tất cả các cán bộ, công chức, viên chức trực thuộc sở.

Mỗi cán bộ, công chức, viên chức của sở sẽ ủng hộ ít nhất 1 ngày lương vào Qũy phòng, chống dịch Covid-19 của tỉnh. Số tiền ủng hộ gần 11,5 triệu đồng sẽ được đại diện Ban Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhằm góp phần chung tay phòng, chống và đẩy lùi đại dịch Covid-19.

Một số hình ảnh tại buổi quyên góp: