Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Vị Thủy Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy

Ngày 23-11-2020

Quyết định số 01/2020/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND huyện Vị Thủy Về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức  bộ máy của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Vị Thủy

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. UBND -QD 01.pdf_20201123074433.pdf

Đang online: 4
Hôm nay: 889
Đã truy cập: 262559
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.