Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Ngày 16-04-2021

Ngày 04/12/2020, Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang ban hành Nghị quyết số 23/2020/NQ-HĐND Quy định chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Theo đó, chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

1. Hỗ trợ không hoàn lại một phần chi phí ban đầu làm hồ sơ (đào tạo nghề, ngoại ngữ, bồi dưỡng kiến thức cần thiết, tiền ăn, chi phí đi lại; lệ phí làm hộ chiếu, lệ phí cấp phiếu lý lịch tư pháp, lệ phí làm thị thực (visa), chi phí khám sức khỏe) khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, cụ thể:

a) Người lao động thuộc nhóm đối tượng 1: Mức hỗ trợ tối đa không quá 15 triệu đồng/lao động. Mức chi các khoản hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế và được thanh toán một lần sau khi xuất cảnh.

b) Người lao động thuộc nhóm đối tượng 2: Mức hỗ trợ tối đa không quá 7,5 triệu đồng/lao động. Mức chi các khoản hỗ trợ được tính theo chi phí thực tế và được thanh toán một lần sau khi xuất cảnh.

2. Hỗ trợ cho vay chi phí xuất cảnh khi đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:

a) Người lao động thuộc nhóm đối tượng 1 và nhóm đối tượng 2 nếu có nhu cầu vay vốn làm chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng thì được vay tín chấp từ Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang với mức tối đa 100% tổng chi phí xuất cảnh được ghi trong hợp đồng ký kết giữa người lao động và doanh nghiệp (sau khi đã loại trừ phần chi phí hỗ trợ không hoàn lại), trong đó:

- Đối với nhóm đối tượng 1: Cho vay từ nguồn vốn Trung ương (dưới 100 triệu đồng) và nguồn vốn địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh (phần chênh lệch còn lại).

- Đối với nhóm đối tượng 2: Cho vay từ nguồn địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh.

b) Trường hợp người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo những chương trình đặt biệt, chương trình hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Hậu Giang với các nước thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định mức hỗ trợ chi phí ban đầu và chi vay tín chấp đối đa đến 100% chi phí từ tổng nguồn vốn địa phương ủy thác qua Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hậu Giang theo từng năm.

c) Trường hợp số lượng người lao động có nhu cầu được hỗ trợ chi phí đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lớn hơn dự toán hàng năm, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan có trách nhiệm lập dự toán trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định bổ sung nguồn vốn hỗ trợ trong khả năng cân đối ngân sách địa phương.

d) Lãi suất cho vay được áp dụng theo quy định hiện hành của Ngân hàng chính sách xã hội.

Văn Cảnh – Phòng Quản lý ngân sách

Trích nguồn: NQ 23/2020/NQ-HĐND


Đang online: 8
Hôm nay: 875
Đã truy cập: 262545
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.