Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ

Ngày 24-02-2023

Vừa qua, Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành Thông tư số 20/2022/TT-BKHCN 022 quy định Danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác trong cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023.

Thông tư này quy định Danh mục và thời hạn phải định kỳ chuyển đổi vị trí công tác thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương.

Thông tư này áp dụng đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý và viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ tại chính quyền địa phương.

Việc chuyển đổi vị trí công tác bảo đảm nguyên tắc và phương thức chuyển đổi theo quy định tại Luật Phòng, chống tham nhũng và Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng

Thông tư nêu rõ Danh mục vị trí công tác thuộc lĩnh vực KH&CN phải thực hiện định kỳ chuyển đổi tại chính quyền địa phương bao gồm:

1/ Quản lý các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN:

+ Tiếp nhận, xử lý hồ sơ xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN;

+ Tiếp nhận, xử lý hồ sơ thẩm định kinh phí nhiệm vụ KH&CN;

+ Kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện và sau nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước;

+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN.

2/ Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư và chuyển giao công nghệ:

+ Thẩm định, giám định công nghệ dự án đầu tư theo quy định pháp luật;

+ Thẩm định cấp giấy chứng nhận đăng ký chuyển giao công nghệ, cấp giấy chứng nhận đăng ký gia hạn, sửa đổi, bổ sung nội dung chuyển giao công nghệ.

3/ Hoạt động an toàn bức xạ và hạt nhân:

+ Quản lý và thực hiện việc tiếp nhận khai báo, thẩm định an toàn, cấp giấy phép, sửa đổi, bổ sung, gia hạn, cấp lại giấy phép tiến hành công việc bức xạ sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế;

+ Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ cho người phụ trách an toàn tại cơ sở X- quang chẩn đoán trong y tế.

4/ Hoạt động sở hữu trí tuệ

Thẩm định cấp, cấp lại, thu hồi Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp theo quy định pháp luật.

5/ Hoạt động tiêu chuẩn đo lường chất lượng:

+ Thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận, giấy xác nhận, giấy phép trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường chất lượng theo quy định;

+ Thẩm định cấp giấy xác nhận đăng ký lĩnh vực hoạt động xét tặng giải thưởng chất lượng sản phẩm, hàng hóa của tổ chức, cá nhân; Thẩm định hồ sơ đăng ký tham dự Giải thưởng chất lượng quốc gia của tổ chức, doanh nghiệp bước Hội đồng sơ tuyển.

6/ Thẩm định, cấp, gia hạn, sửa đổi, bổ sung, thu hồi, hủy bỏ Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động khoa học và công nghệ; Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN. Thẩm định hồ sơ thành lập tổ chức KH&CN; cấp giấy chứng nhận hoạt động văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức KH&CN.

7/ Hợp tác, trao đổi KH&CN có yếu tố nước ngoài.

Thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc theo quy định là từ đủ 02 năm đến 05 năm.

Thời điểm tính thời hạn chuyển đi vị trí công tác là thời điểm có văn bản điều động, bố trí, phân công nhiệm vụ của cấp có thẩm quyền theo quy định pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 3 năm 2023./.

Ngọc Triều


Đang online: 2
Hôm nay: 400
Đã truy cập: 2297231
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.