Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Ngày 09-04-2021

      Vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Thu Ánh đã có buổi làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ để nghe báo cáo phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của Sở.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang làm việc với Sở Khoa học và Công nghệ

Trong buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ đã báo cáo sơ lược một số kết quả đạt được của Sở trong thời gian qua như tình hình biên chế của Sở, các mặt đạt được nổi bật như: ổn định được bộ máy quản lý của Sở, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã giao trong suốt thời gian qua ở tất cả các công việc thực hiện như công tác quản lý khoa học, công nghệ và chuyên ngành, công tác Đo lường chất lượng, công tác thanh tra, đặc biệt cả hai Trung tâm đều được UBND tỉnh giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo quy định tại Nghị định 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ. Trong đó, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN là đơn vị sự nghiệp công lập do Nhà nước đảm bảo chi thường xuyên (Quyết định số 2320/QĐ-UBND ngày 31/12/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang) và Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị sự nghiệp công lập tự đảm bảo chi thường xuyên (Quyết định số 224/QĐ-UBND ngày 01/02/2019 của UBND tỉnh Hậu Giang). Đến nay, cả 02 đơn vị trên đều được đầu tư xây dựng trụ sở làm việc và đầu tư các trang thiết bị cần thiết cho hoạt động thường xuyên và cung ứng các dịch vụ về khoa học và công nghệ.

Qua buổi làm việc đồng chí Hồ Thu Ánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang đã có những ý kiến góp ý cho Sở Khoa học và Công nghệ trong phương hướng nhiệm vụ năm 2021, theo Phó Chủ tịch với số lượng công chức và viên chức trực thuộc Sở tương đối ít như hiện nay, do đó cần nỗ lực rất lớn từ đội ngũ để thực hiện tốt nhiệm vụ mà Tỉnh ủy và UBND đã giao, song song đó, cần đẩy mạnh hơn nữa việc thực hiện các nhiệm vụ khoa học công nghệ theo những vấn đề cấp bách hiện nay để việc ứng dụng vào thực tế đạt hiệu quả cao nhất, đặc biệt các đơn vị trực thuộc cần phát huy hơn nữa vai trò của mình để có thể thực hiện quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính theo đúng tinh thần Quyết định mà UBND tỉnh đã ký..../.

Hoàng Nhan (Sở Khoa học và Công nghệ)


Đang online: 3
Hôm nay: 864
Đã truy cập: 262534
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.