Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ: Dự án “Nghiên cứu kỹ thuật trích tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang”

Ngày 23-09-2020

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ban hành Quyết định số 1641/QĐ-UBND ngày 18 tháng 9 năm 2020 về việc phê duyệt nhiệm vụ khoa học và công nghệ thực hiện năm 2020, dự án “Nghiên cứu kỹ thuật trích tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang”.

      Thông tin nhiệm vụ khoa học và công nghệ được phê duyệt gồm:

      - Tên dự án: “Nghiên cứu kỹ thuật trích tinh dầu chanh và bảo quản nước cốt chanh canh tác tại Hậu Giang.

      - Tổ chức chủ trì: Trường Đại học Nguyễn Tất Thành

      - Chủ nhiệm: Phó Giáo sư Tiến sĩ Bạch Long Giang

- Phương thức thực hiện: Khoán chi từng phần

- Tổng kinh phí thực hiện dự án: 2.263.303.000 (Hai tỷ hai trăm sáu mươi ba triệu ba trăm lẻ ba ngàn đồng), gồm:

+ Kinh phí từ nguồn sự nghiệp khoa học và công nghệ: 886.198.000 đồng, trong đó:

Kinh phí khoán chi: 391.160.000 đồng.

Kinh phí không khoán chi: 495.038.000 đồng.

+ Vốn đối ứng (từ nguồn khác): 1.377.105.000 đồng.

- Thời gian thực hiện: 24 tháng.

Giao Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án.

Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, Hiệu trưởng Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

                                                                                  Ngoc Thu


Đang online: 1
Hôm nay: 522
Đã truy cập: 64922
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.