Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Ngày 10-06-2021

Ngày 04 tháng 6 năm 2021, Thủ tướng chính phủ ban hành Quyết định số 861/QĐ-TTg Phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025.

Theo Quyết định phê duyệt danh sách 3.434 xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, bao gồm: 1.673 xã khu vực I, 210 xã khu vực II và 1.551 xã khu vực III.

Trong đó, danh sách xã vùng dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Hậu Giang phân định theo trình độ phát triển giai đoạn 2021-2025:

Stt

Tên huyện, xã

Thuộc khu vực

Tổng cộng

4

Xã khu vực I

2

Xã khu vực II

Xã khu vực III

2

I

HUYỆN LONG MỸ

1

Xã Lương Nghĩa

III

2

Xã Xà Phiên

III

II

THÀNH PHỐ VỊ THANH

1

Xã Hỏa Lựu

I

2

Xã Vị Tân

I

Nguyễn Bé Sáu - Phòng Tài chính hành chính sự nghiệp

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. QUYET DINH 861.pdf_20210610140822.pdf

Tin cùng chuyên mục

Đang online: 4
Hôm nay: 1225
Đã truy cập: 386566
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.