Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Ngày 07-04-2021

Nhằm tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân đến cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân. Sở Khoa học và Công nghệ phát động đến toàn thể CBCCVC Sở Khoa học và Công nghệ tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”. Cuộc thi được phát động từ này đến hết ngày 15/5/2021.

Đối tượng dự thi là tất cả cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người lao động, học sinh, sinh viên (học sinh từ Trung học cơ sở trở lên) và Nhân dân đang cư trú, làm việc, học tập trên địa bàn tỉnh Hậu Giang (trừ các thành viên Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký các cá nhân trực tiếp tham gia vào quá trình tổ chức Cuộc thi).

Nội dung thi: Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2015 và các văn bản quy định, hướng dẫn có liên quan đến bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân.

Cuộc thi được tổ chức bằng hình thức thi viết; người tham gia dự thi trả lời tất cả các câu hỏi và 01 câu dự đoán số lượng người tham gia trả lời đúng.

Bài dự thi hợp lệ là bài làm tất cả các câu trên bằng cách đánh dấu (X) vào một ô đúng nhất và người tham dự Cuộc thi phải ghi đầy đủ thông tin trên phiếu dự thi (không được dùng bút chì, mực đỏ, photocopy lại bài làm của người khác và làm thay bài cho người khác).

Phiếu dự thi hợp lệ do Ban Tổ chức phát hành, kể cả phiếu photocoppy từ phiếu dự thi hoặc phiếu dự thi in trên Trang thông tin điện tử của Sở Tư pháp (địa chỉ: sotuphap.haugiang.gov.vn) hoặc Cổng thông tin điện tử phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh (địa chỉ: https://pbpl.haugiang.gov.vn) và phải nộp đúng thời gian quy định, mỗi người chỉ được tham dự một phiếu dự thi.

Thời gian nhận phiếu dự thi tnay đến hết ngày 15/5/2021. Tổ chức tổng kết và phát giải thưởng vào tháng 6/2021.

* Địa điểm nhận phiếu dự thi

- Phiếu dự thi gửi trực tiếp hoặc gửi qua đường Bưu điện về địa chỉ: Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang - Số 2, đường Ngô Quyền, khu vực 4, phường V, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

- Đối với các cơ quan, tổ chức, trường học có thể tập hợp bài thi theo đơn vị và gửi trực tiếp đến các địa chỉ, địa điểm nhận phiếu dự thi nêu trên.

- Phòng Tư pháp các huyện, thị xã và thành phố có trách nhiệm nhận phiếu dự thi và tổng hợp gửi về Ban Tổ chức (thông qua Phòng Tuyên truyền và Theo dõi thi hành pháp luật - Sở Tư pháp tỉnh Hậu Giang) đảm bảo theo đúng thời gian quy định.

* Lưu ý: Nếu phiếu dự thi gửi bằng đường Bưu điện sẽ tính ngày theo dấu Bưu điện, ngoài bì thư phải ghi rõ: “Phiếu dự thi tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

* Cơ cấu giải thưởng

Bao gồm 29 giải, cụ thể:

+ Giải tập thể

- 01 giải Nhất trị giá 5.000.000 đồng  (Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm tiền thưởng).

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 3.500.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 2.500.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 08 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

+ Giải cá nhân

- 01 giải Nhất trị giá 3.000.000 đồng  (Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kèm tiền thưởng).

- 02 giải Nhì, mỗi giải trị giá 1.500.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 03 giải Ba, mỗi giải trị giá 1.000.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

- 09 giải Khuyến khích, mỗi giải trị giá 600.000 đồng (Giấy khen của Giám đốc Sở Tư pháp kèm tiền thưởng).

* Lưu ý: Giải tập thể được xét trên cơ sở cơ quan, đơn vị, tổ chức có số lượng phiếu trả lời đúng và có nhiều cá nhân đạt giải./.

Ngọc Triều


Đang online: 3
Hôm nay: 144
Đã truy cập: 314350
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.