Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Ngày 06-05-2021

Ngày 05/5, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Dự hội nghị có đồng chí Trần Văn Huyến, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Trần Văn Huyến yêu cầu các cấp ủy cần nhận thức sâu sắc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được thực hiện một cách nghiêm túc, bài bản, khoa học trong suốt cả nhiệm kỳ; là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của năm 2021; là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong Đảng và cả hệ thống chính trị để mỗi cán bộ, đảng viên trong đảng bộ, chi bộ cơ sở nắm vững và thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết của Đảng.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Việc triển khai nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết phải được tiến hành nghiêm túc, có chất lượng, tập trung làm rõ, nắm vững những quan điểm, nội dung cốt lõi, những chủ trương mới trong các văn kiện Đại hội XIII. Trong quá trình nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết phải đề cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, ý thức tự giác, gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, tổ chức đảng. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng phải được tiến hành thường xuyên, đồng bộ, sáng tạo với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với từng đối tượng…

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Văn Thanh triển khai Chuyên đề “Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia” tại hội nghị

Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng diễn ra trong 1,5 ngày. Đại biểu dự hội nghị sẽ được nghiên cứu, học tập, quán triệt 3 chuyên đề trong các Văn kiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Các chuyên đề được triển khai tại hội nghị, gồm: Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; Báo cáo Tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và một số vấn đề quan trọng, góp phần định hướng để sớm đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sớm đi vào cuộc sống.

An Nhiên


Đang online: 1
Hôm nay: 418
Đã truy cập: 325941
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.