Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Đầu tư vào Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2025”

Ngày 28-12-2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Đầu tư vào Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2025” do TS. Trần Văn Dương làm chủ nhiệm và Viện Nghiên cứu Kinh tế chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá hiện trạng đầu tư vào Hậu Giang giai đoạn 2004 - 2018 về các lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch. Thông qua đó, đánh giá hiệu quả sử dụng, quản lý vốn đầu tư đến phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hậu Giang; phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư trong nước và nước ngoài đến Hậu Giang trong lĩnh vực sản xuất, dịch vụ, nông nghiệp và du lịch; xây dựng mô hình thu hút đầu tư khả thi nhằm thu hút vốn đầu tư vào tỉnh Hậu Giang đến năm 2025; đề xuất các giải pháp thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư của tỉnh Hậu Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Qua thời gian triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Công tác triển khai thực thi chính sách, pháp luật về thu hút, ưu đãi đầu tư trên địa bàn tỉnh Hậu Giang được thực hiện một cách nhanh chóng, kịp thời và đầy đủ. Bên cạnh đó Hậu Giang cũng là địa phương nhanh nhạy trong việc cập nhật, đổi mới những phương án quản lý, thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hoạt động đầu tư. Dù vậy, các hoạt động thu hút vốn đầu tư tại Hậu Giang vẫn còn dàn trải, các dịch vụ thu hút đầu tư tại tỉnh còn chậm, nguồn nhân lực tuy đông đảo nhưng phần đông là lao động phổ thông, hệ thống máy móc và công nghệ phục vụ cho các hoạt động sản xuất trên địa bàn tỉnh chưa đáp ứng được yêu cầu của tỉnh đối với hoạt động sản xuất.

- Để tăng cường thu hút dòng vốn FDI có chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn vốn này, trước hết tỉnh phải tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh kế, cải cách hành chính, tư pháp; cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo chuẩn mực quốc tế, đảm bảo vận hành hiệu quả các thị trường, thúc đẩy thị trường hóa các nhân tố sản xuất, tập trung khắc phục những bất cập về cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực, phát triện hệ thống doanh nghiệp trong tỉnh.

- Tới đây mô hình thu hút đầu tư của tỉnh nên được điều chỉnh theo các định hướng sau:

+ Về ngành, lĩnh vực: ưu tiên thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực công nghệ cao, tiên tiến, công nghệ thân thiện với môi trường, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, sản xuất thiết bị y tế, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giáo dục và đào tạo, du lịch chất lượng cao, dịch vụ tài chính, logistics và các dịch vụ hiện đại khác; sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp thông minh...

+ Về địa phương, vùng, thu hút đầu tư phù hợp với lợi thế, điều kiện, trình độ phát triển và quy hoạch từng địa phương trong mối liên kết vùng, đảm bảo hiệu quả tổng thể kinh tế - xã hội - môi trường. Đối với những khu vực, địa bàn nhạy cảm, liên quan đến quốc phòng, an ninh, việc thu hút đầu tư nước ngoài cần được xem xét chặt chẽ, đặt vấn đề bảo đảm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia lên hàng đầu. Bên cạnh đó, cần hoàn thiện có chế, chính sách để tạo động lực mới cho thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư nước ngoài vào các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu nông nghiệp công nghệ cao...

+ Về thị trường và đối tác, đa phương hóa, đa dạng hóa thu hút đầu tư nước ngoài từ các thị trường và đối tác tiềm năng. Coi trọng các thị trường và đối tác hiện tại như: Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Đài Loan…Khai thác có hiệu quả mối quan hệ với các đối tác chiến lược (đối tác toàn diện, đối tác chiến lược toàn diện), chú trọng các nước phát triển hàng đầu thế giới, các tập đoàn xuyên quốc gia nắm giữ công nghệ nguồn, tiên tiến và trình độ quản trị hiện đại.

+ Cần chủ động theo dõi, đánh giá xu hướng dịch chuyển của dòng vốn đầu tư nước ngoài và công nghệ lạc hậu, không thân thiện với môi trường vào Việt Nam từ một số nước trong khu vực để lựa chọn thu hút các dự án đầu tư phù hợp với định hướng. Thu hút đầu tư nước ngoài từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa, dự án quy mô nhỏ, siêu nhỏ phải đảm bảo điều kiện nâng cấp công nghệ và gia nhập mạng sản xuất và chuỗi giá trị toàn cầu, phát triển công nghiệp hỗ trợ.

+ Với các tiềm năng phát triển hiện tại, tỉnh Hậu Giang cần tiến hành liên kết và phối hợp chặt chẽ với các tỉnh thành thuộc vùng kinh tế trọng điểm ĐBSCL, qua đó tạo nên một chuỗi liên kết vùng theo chiều ngang để cải thiện môi trường đầu tư. Bởi dù đã có tốc độ tăng trưởng đầu tư trực tiếp nước ngoài tiến bộ, nhưng các dự án đầu tư nước ngoài tại tỉnh vẫn còn nhiều chênh lệch với các tỉnh thành khác trong khu vực và chưa thực sự xứng tầm với những điều kiện kinh tế - xã hội mà tỉnh đang sở hữu./.

Hồng Xuyến(Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 906
Đã truy cập: 1093263
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.