Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2030”

Ngày 20-04-2021

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Đánh giá tiềm năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Hậu Giang: hiện trạng và giải pháp đến năm 2030” do TS. Nguyễn Thị Thu Hương làm chủ nhiệm và Liên hiệp Khoa học Kinh tế - Đô thị Nam bộ chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

TS. Nguyễn Thị Thu Hương - Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Mục tiêu của đề tài nhằm khảo sát, phân tích, đánh giá hiện trạng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2004 - 2017 trên các lĩnh vực khác nhau; xây dựng mô hình khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo phù hợp với đặc thù của tỉnh Hậu Giang. Thực hiện thí điểm và đánh giá hiệu quả; đề xuất, xây dựng kế hoạch, giải pháp định hướng khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo cho tỉnh Hậu Giang giai đoạn 2020 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Qua thời gian triển khai thực hiện, đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Những năm đầu thành lập, tỉnh Hậu Giang chủ yếu thực hiện các chính sách nhằm kiện toàn bộ máy quản lý nhà nước. Đến năm 2012, tỉnh Hậu Giang đã cơ bản hoàn thiện cơ chế quản lý nhà nước, tiến lên thực hiện các kế hoạch xúc tiến thương mại. Năm 2020, Hậu Giang bắt đầu có những chính sách cụ thể liên quan đến vấn đề này. Tỉnh đã có nhiều hoạt động nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp ở người dân như: cuộc thi Dự án - Ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Hậu Giang; thành lập quỹ hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp; tổ chức các diễn đàn thanh niên Hậu Giang khởi nghiệp sáng tạo…

- Số lượng doanh nghiệp thành lập mới trên các lĩnh vực tăng đáng kể, tăng cao nhất trong lĩnh vực thương mại - dịch vụ. Quy mô của các doanh nghiệp chủ yếu là nhỏ và siêu nhỏ. Tính đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ trong doanh nghiệp chưa rõ nét. Phần lớn doanh nghiệp của Hậu Giang có quy mô nhỏ về vốn và lao động, việc góp vốn, quản trị, điều hành kinh doanh mang tính chất “gia đình”, “truyền thống”, chủ yếu hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp chế biến và bán lẻ.

- Hầu hết các ý tưởng khởi nghiệp lựa chọn lĩnh vực nông nghiệp, buôn bán lẻ và thương mại - dịch vụ. Các doanh nghiệp trẻ hạn chế điều kiện tiếp cận với KH&CN do thiếu tài chính, nhân lực. Ở tỉnh chưa có startup công nghệ. Các lĩnh vực có tiềm năng đang được nhiều ý tưởng khởi nghiệp khai thác là dịch vụ nông nghiệp, dịch vụ lưu trú, bán lẻ, công nghiệp chế biến, du lịch, sản phẩm truyền thống… tận dụng nguồn sẵn có của địa phương, sáng tạo ra nhiều sản phẩm mới, đa dạng, có ứng dụng công nghệ đổi mới, phát triển, tuy nhiên chưa rõ nét.

- Bức tranh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở tỉnh Hậu Giang còn mờ nhạt, chưa đa dạng trong thành phần của hệ sinh thái. Cũng giống như nhiều địa phương khác, năm 2020 Hậu Giang phải đối mặt với những khó khăn mà tình hình dịch bênh covid 19 gây ra, điều kiện thành lập doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo chưa thuận lợi, gặp rất nhiều khó khăn trong quá trình hoạt động. Hệ sinh thái chưa hoàn thiện, khiếm khuyết nhiều thành phần cơ bản quan trọng, chưa có quỹ đầu tư khởi nghiệp, không gian làm việc chung, vườn ươm khởi nghiệp./.

                                                                   Hoàng Nhan (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 388
Đã truy cập: 325911
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.