Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 22-12-2020

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” do TS. Nguyễn Thùy Trang làm chủ nhiệm và Trường Đại học Cần Thơ chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Đại diện Ban Chủ nhiệm đề trình bày kết quả nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá mức độ hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới, thực trạng đầu tư, hiệu quả đầu tư cũng như sự sẵn lòng tham gia, đóng góp cho chương trình xây dựng nông thôn mới nhằm đề xuất giải pháp thực hiện thành công, hiệu quả và bền vững Chương trình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Qua nghiên cứu ban chủ nhiệm đã cho thấy một số kết quả sau:

- Các tiêu chí về: quy hoạch và thực hiện quy hoạch, điện, bưu điện, cơ cấu lao động, hình thức tổ chức sản xuất, giáo dục, văn hóa và anh ninh trật tự xã hội là những tiêu chí có thể được đánh giá là dễ hoàn thành nhất với hơn 85% trong tổng số xã đăng ký đã hoàn thành. Ngược lại với các nhóm tiêu chí về giao thông, trường học, cơ sở vật chất văn hóa và môi trường là những tiêu chí khó thực hiện nên tỷ lệ xã hoàn thành các tiêu chí còn thấp.

- Về nhận thức của người dân đối với lợi ích Chương trình NTM trên địa bàn tỉnh Hậu Giang cho thấy NTM có tác động rất tích cực đến nhiều khía cạnh trong đời sống của dân cư nông thôn. Tuy nhiên kết quả nghiên cứu cũng cho thấy NTM có tác động hạn chế đến hoạt động sản xuất công nghiệp, ý thức bảo vệ môi trường của các cơ sở chế biến cũng như cơ sở hạ tầng phục vụ vui chơi, giải trí.

- Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy, người dân hài lòng về Chương trình xây dựng NTM ở địa phương với mức 3,51/5 điểm. Có 4 nhóm nhân tố ảnh hưởng có ý nghĩa thống kê đến sự hài lòng của người dân gồm: vai trò chính quyền và người dân, thông tin và kiến thức, lợi ích của Chương trình và tham gia của người dân. Nhân tố nhận thức về lợi ích của Chương trình có tác động lớn nhất và có ý nghĩa thống kê ở mức 1% với mức độ hài lòng của người dân về xây dựng NTM. Do vậy, nâng cao nhận thức của người dân về tác động và lợi ích của Chương trình xây dựng NTM sẽ góp phần quan trọng đến hiệu quả cũng như sự hài lòng của người dân đối với Chương trình xây dựng NTM.

                                                                    Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 6
Hôm nay: 95
Đã truy cập: 122141
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.