Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu nhiệm vụ “Phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang”

Ngày 26-09-2022

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Phòng chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang” do CN. Nguyễn Thị Kim Diệu làm chủ nhiệm và Công an tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Ban Chủ nhiệm trình bày kết quả nghiên cứu

Mục tiêu của đề tài nhằm đánh giá thực trạng công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang của lực lượng công an tỉnh Hậu Giang; đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả phòng, chống tội phạm về ma túy nhằm ngăn chặn, kiểm soát và kéo giảm tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.