Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu vàng Hậu Giang”

Ngày 26-11-2020

Ngày 20 tháng 11 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ “Duy trì, phát triển và xây dựng nhãn hiệu gà Tàu vàng Hậu Giang”. Dự án do ThS. Nguyễn Công Uẩn làm chủ nhiệm và Trung tâm Giống Nông nghiệp tỉnh Hậu Giang chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

ThS. Nguyễn Công Uẩn - Chủ nhiệm dự án trình bày kết quả nghiên cứu

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Mục tiêu của dự án nhằm phát triển và xây dựng nhãn hiệu Gà Tàu Vàng Hậu Giang qua kỹ thuật chọn lọc kiểu hình và công nghệ chọn lọc theo sự khác biệt di truyền của gen IGFBP2 đã chọn lọc được.

Qua thời gian triển khai thực hiện Ban chủ nhiệm dự án đã đạt được một số nội dung sau:

-  Ứng dụng kỹ thuật chọn lọc kiểu hình và công nghệ chọn lọc theo sự khác biệt di truyền của gen IGFBP2 đã chọn lọc, duy trì và phát triển được đàn bố mẹ tại Trung tâm Giống Nông nghiệp và bên ngoài với quy mô trên 1.500 con gà và 6 mô hình nuôi gà Tàu vàng Hậu Giang thịt trên 6 huyện, thị, thành trong tỉnh với quy mô 3.000 con:

- Dự án đã xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận Gà Tàu Vàng Hậu Giang được Cục Sở hữu trí tuệ cấp góp phần bổ sung thêm một sản phẩm nông nghiệp của tỉnh để nâng cao giá trị thương phẩm cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh.

- Đã xây dựng được trang web giới thiệu, quảng bá gà Tàu vàng Hậu Giang đảm bảo sự kết nối liên thông giữa các mô hình về khả năng cung cấp sản phẩm hàng ngày với giá cả hợp lý.

- Biên soạn “Cẩm nang nuôi Gà Tàu Vàng” để người chăn nuôi có thể tham khảo áp dụng vào thực tế sản xuất nhằm nâng cao năng suất và chất lượng đảm bảo hiệu quả kinh tế cao nhất giảm nguy cơ rủi ro khi chăn nuôi đối tượng này.

- Đã tập huấn được cho 60 lượt nông dân và cán bộ thú y của tỉnh với các nội dung như: chọn giống, kỹ thuật thiết kế và xây dựng chuồng trại, kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng, hướng dẫn phòng và trị bệnh, xử lý môi trường, kỹ thuật ấp trứng, quản lý sản xuất…

Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại đạt./.

                                                                             Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 154
Đã truy cập: 122200
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.