Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa - màu trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang”.

Ngày 03-08-2020

Vừa qua, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành đánh giá, nghiệm thu kết quả nghiên cứu cho 01 nhiệm vụ được tiến hành trên địa bàn tỉnh Hậu Giang, đề tài “Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa - màu trong điều kiện hạn và mặn ở tỉnh Hậu Giang”. Đề tài do TS. Trịnh Quang Khương làm chủ nhiệm và Viện lúa ĐBSCL chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

TS. Trịnh Quang Khương - Chủ nhiệm đề tài trình bày kết quả nghiên cứu trước Hội đồng

Hội đồng KH&CN đánh giá nghiệm thu đề tài

Mục tiêu của đề tài nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác lúa - màu bao gồm giống lúa, cây màu phù hợp, các biện pháp kỹ thuật canh tác thích ứng với điều kiện hạn và nhiễm mặn để phát triển sản xuất lúa – màu hiệu quả và bền vững ở tỉnh Hậu Giang; tuyển chọn được 2 - 3 giống lúa OM mới, 1 giống cây màu thích ứng cho vùng canh tác lúa - màu nhiễm mặn và hạn hán có năng suất ổn định, phẩm chất khá, hiệu quả kinh tế cao; hoàn thiện quy trình canh tác thích ứng cho vùng canh tác lúa - màu nhiễm mặn và khô hạn, đảm bảo gia tăng hiệu quả kinh tế 15 - 20%/năm so với canh tác truyền thống của nông dân trong vùng thực hiện mô hình.

Đề tài đã đạt được một số kết quả sau:

- Đã thử nghiệm 8 giống lúa (2 giống đối chứng). đã chọn được 3 giống là OM 344, OM9577 và OM8959 gia tăng nắng suất so với giống đối chứng.

- Đã xây dựng và thử nghiệm các biện pháp kỹ thuật canh tác mới thích hợp cho vùng phù sa nhiễm mặn của tỉnh, quy trình nghiên cứu đã tăng năng suất lúa được 177 - 202kg/ha và gia tăng lợi nhuận từ 19,7 đến 25,3% trong vụ Hè Thu và tăng 401 - 491 kg lúa/ha và gia tăng lợi nhuận từ 17 - 20,9% trong vụ Đông Xuân so với kỹ thuật canh tác của nông dân.

- Đã chọn được 1 giống đậu bắp nhật bản trồng trong vụ Xuân Hè thay thế vụ lúa Xuân Hè đã mang lại hiệu quả kinh tế cao.

- Kết quả thử nghiệm và ứng dụng chế phẩm bón vôi Dolomite* + phun KNO3 và Brassinosteroids giúp gia tăng năng suất từ 100 - 680kg lúa/ha.

- Đã xây dựng và hoàn thiện quy trình canh tác lúa chất lượng cao chống chịu mặn trên vùng đất phù sa nhiễm mặn, áp dụng cho cơ cấu 2 vụ lúa Hè Thu và Đông Xuân giúp nông dân canh tác trong vùng thích ứng trước những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tăng.

- Đã xây dựng và hoàn thiện quy trình canh tác đậu bắp Nhật Bản chịu mặn trên vùng đất nhiễm mặn, áp dụng cho cơ cấu màu Xuân Hè và 2 vụ lúa Hè Thu và Đông Xuân giúp nông dân canh tác trong vùng thích ứng trước những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng gia tăng./.

                                                                Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)      


Đang online: 1
Hôm nay: 105
Đã truy cập: 65641
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.