Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu dự án cấp huyện “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng chuyên canh bưởi da xanh (Citrus maxima) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 24-12-2020

Vừa qua, UBND huyện Long Mỹ tổ chức họp Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện hoàn thành dự án cấp huyện “Xây dựng mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng chuyên canh bưởi da xanh (Citrus maxima) đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”. Dự án do Kỹ sư Trịnh Hồng Nhung làm chủ nhiệm và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng KHCN tỉnh Hậu Giang chủ trì. Qua kết quả đánh giá của Hội đồng, dự án được xếp loại “Đạt”

Hội đồng nghiệm thu dự án

Mô hình ứng dụng khoa học kỹ thuật phát triển vùng chuyên canh bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP tại huyện Long Mỹ, với qui mô diện tích 21,65ha được thực hiện tại HTX Tiến Nông, ấp 2, thị trấn Vĩnh Viễn. Sau thời gian 3 năm xây dựng, mô hình đạt kết quả năng suất bưởi da xanh trung bình 20 tấn/ha, 80% đạt chuẩn trái của hội thi trái ngon (tương đương 433 tấn/21,65ha). Mô hình đã giúp bà con nông dân thay đổi tập quán canh tác truyền thống, tiếp cận và ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng nông sản hình thành vùng trồng bưởi da xanh chuyên canh theo tiêu chuẩn VietGAP trên đất phèn có hiệu quả kinh tế, tiết kiệm chi phí sản xuất, tăng lợi nhuận và thu nhập cho bà con nhân dân.

Theo Hội đồng tư vấn đánh giá kết quả thực hiện dự án khoa học công nghệ huyện Long Mỹ mô hình sau khi được công nhận VietGAP là một lợi thế cho vùng chuyên canh bưởi da xanh trên địa bàn huyện Long Mỹ nhằm tăng giá trị kinh tế, tăng thu nhập cho người dân; Đại diện Cty TNHH Công nghê NHONHO đã trao Giấy chứng nhận Bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP cho Chủ nhiệm dự án và Chủ nhiệm dự án trao lại Giấy Chứng nhận Bưởi da xanh đạt tiêu chuẩn VietGAP cho đơn vị sản xuất Bưởi da xanh HTX Tiến Nông quản lý và duy trì sản xuất. Thời gian tới mô hình cần tìm đầu ra sản phẩm, hoàn thiện quy trình kỹ thuật trong canh tác bưởi da xanh để được công nhận tiêu chuẩn VietGAP đúng quy định trong những năm tiếp theo./.

Thanh Bổn (Phòng KTHT Long Mỹ)


Đang online: 1
Hôm nay: 141
Đã truy cập: 122187
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.