Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu dự án “Xây dựng và phát triển mô hình tôm - lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”

Ngày 31-08-2020

Ngày 25 tháng 8 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ, dự án “Xây dựng và phát triển mô hình tôm - lúa luân canh trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang”. Dự án do KS. Nguyễn Hoàng Tâm làm chủ nhiệm và Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

KS. Nguyễn Hoàng Tâm  - Chủ nhiệm dự án trình bày kết quả nghiên cứu

Hội đồng đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Mục tiêu của dự án nhằm xây dựng mô hình nuôi tôm sú quảng canh và quảng canh cải tiến luân canh với lúa trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang; xây dựng quy trình kỹ thuật nuôi tôm sú quảng canh, quảng canh cải tiến luân canh với lúa và quy trình kỹ thuật trồng lúa trên vùng đất phèn nhiễm mặn; nâng cao thu nhập của người nông dân lên 1,5 - 2 lần so với sản xuất 1 vụ lúa/năm.

Với những kết quả đạt được từ thực nghiệm và điều tra nông hộ nhóm thực hiện đưa ra một số khuyến cáo như sau:

- Người dân chỉ thả nuôi tôm khu độ mặn vào thời điểm tháng 2 - 3 (dương lịch) đạt trên 3 và đáp ứng một số kỹ thuật sau:

+ Hệ thống công trình phải đảm bảo tỷ lệ mương bao tối thiểu 15% diện tích ruộng, mực nước trên trảng tối thiểu 50cm so với mặt ruộng.

+ Phải thực hiện đầy đủ các khâu cải tạo ruộng như: sên vét bùn đáy mương bao, diệt tạp, gây màu nước tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm.

+ Thường xuyên kiểm tra các yếu tố môi trường, nhất là hàm lượng oxy hòa tan, độ mặn, độ kiềm để tác động biện pháp kỹ thuật phù hợp nhằm nâng cao tỷ lệ sống và tăng trưởng của tôm.

+ Ở khâu lựa chọn con giống cần đặc biệt lưu ý vấn đề thuần hóa độ mặn, vì tôm được nuôi trong môi trường có nồng độ mặn thấp nên đòi hỏi con giống phải được thuần hóa đúng kỹ thuật ngay từ trại giống, đảm bảo đạt độ mặn tương ứng với độ mặn trong ruộng nuôi để tránh tôm bị sốc độ mặn, nâng cao được tỷ lệ sống.

- Mô hình tôn sú - lúa luân canh phù hợp với vùng đất phèn bị nhiễm mặn vào mùa khô ở ngoài đê bao ngăn mặn xã Lương Nghĩa. Mô hình đã tận dụng được nguồn nước mặn xâm nhập như một tài nguyên quý giá cùng với đất đai đã mang lại thu nhập đáng kể cho người dân thay vì bỏ đất trống trong mùa khô. Tuy nhiên để nâng cao hiệu quả kỹ thuật cũng như hiệu quả về kinh tế của mô hình cần đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật và quản lý tốt các yếu tố môi trường, dịch hại.

- Đã xây dựng được 1 quy trình kỹ thuật luân canh tôm sú – lúa trên vùng đất phèn nhiễm mặn ở huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang, giúp nông dân trong vùng thích ứng trước những tác động của biến đổi khí hậu ngày càng tăng.

- Kết quả thực hiện mô hình nuôi quảng canh với mật độ 2 con/m2 và không cho ăn bổ sung đạt năng suất 104 - 128,7kg/ha/vụ, lợi nhuận bình quân 13,3 triệu đồng/a, tỷ suất lợi nhuận 1,1; mô hình quảng canh cải tiến với mật độ 4 con/m2 và có cho ăn bổ sung đạt năng suất 228,9 - 241,2kg/ha/vụ, lợi nhuận bình quân 20,7 triệu đồng/ha, tỷ suất lợi nhuận 0,7.

                                                                      Hồng Xuyến (Sở KH&CN Hậu Giang)


Đang online: 1
Hôm nay: 500
Đã truy cập: 64900
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.