Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu cơ sở nhiệm vụ cấp huyện “Xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học Kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch rau đắng đất Polygonum aviculare L. tại huyện Phụng Hiệp”

Ngày 26-07-2022

Vừa qua, Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ (Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang) đã tiến hành tổ chức họp Hội đồng KH&CN cơ sở đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ cấp huyện: “Xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học Kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch rau đắng đất Polygonum aviculare L. tại huyện Phụng Hiệp”, do ThS. Đặng Thị Thanh Loan làm chủ nhiệm và Trung tâm Thông tin và Ứng dụng Khoa học Công nghệ chủ trì thực hiện. Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”.

Hội đồng KH&CN cơ sở đánh giá, nghiệm thu kết quả nhiệm vụ

Mục tiêu của dự án nhằm ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng mô hình trồng, chế biến sau thu hoạch rau đắng đất quy mô nông hộ trên địa bàn xã Phương Bình, huyện Phụng Hiệp.

Qua thời gian triển khai thực hiện, dự án đã đạt được một số kết quả sau:

Dự án đã xây dựng 02 ha mô hình trồng rau đắng đất áp dụng các biện pháp canh theo tiêu chuẩn VietGAP (hệ thống tưới tiết kiệm nước, kỹ thuật canh tác theo hướng an toàn) quy mô nông hộ bằng cây giống sạch bệnh bằng biện pháp sinh học cấy mô đỉnh sinh trưởng. Mô hình sản xuất thử nghiệm trà rau đắng đất (Polygonum aviculare L.) với các loại trà như trà hòa tan, túi lọc và trà tươi. Xây dựng quy trình sản xuất trà rau đắng đất hòa tan, quy trình sản xuất trà rau đằng đất túi lọc, quy trình sản xuất rau đắng đất tươi đến các hộ dân trong và ngoài dự án. Ngoài ra, dự án còn tổ chức 02 cuộc Tập huấn hướng dẫn Kỹ thuật sản xuất, sơ chế, thu hoạch, bảo quản... rau đắng và 01 cuộc Hội thảo tổng kết Tổng kết và đánh giá kết quả thực hiện dự án: Xây dựng mô hình ứng dụng Khoa học Kỹ thuật trồng và chế biến sau thu hoạch rau đắng đất (Polygonum aviculare L.) tại huyện Phụng Hiệp.

Kết quả của dự án là mô hình mẫu để cho cán bộ kỹ thuật, khuyến nông, nông dân trong và ngoài huyện tham quan học hỏi tiếp tục nhân rộng mô hình.

Qua kết quả bỏ phiếu của Hội đồng, nhiệm vụ được xếp loại “Đạt”. Sau khi Hội đồng KH&CN cơ sở tư vấn đánh giá nghiệm thu, chủ nhiệm nhiệm vụ sẽ hoàn thiện báo cáo tổng kết và gửi về Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Phụng Hiệp để tiến hành nghiệm thu chính thức./.

                                                                          Ngọc Triều,( Ảnh Ngọc Phượng)


Đang online: 3
Hôm nay: 3788
Đã truy cập: 1302053
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.