Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghiệm thu cấp Bộ dự án “Xây dưng và quản lý chỉ dẫn địa lý "Khóm Cầu Đúc Hậu Giang” cho sản phẩm khóm (dứa) của tỉnh Hậu Giang”

Ngày 08-01-2021

Vừa qua, Hội đồng KH&CN cấp Bộ đã tiến hành đánh giá nghiệm thu dự án Xây dưng và quản lý chỉ dẫn địa lý "Khóm Cầu Đúc Hậu Giang cho sản phẩm khóm (dứa) của tỉnh Hậu Giang”. Dự án do KS Huỳnh Trường Vĩnh - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ chủ nhiệm và Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh chủ trì. Dự án thuộc Chương trình Phát triển Tài sản Trí tuệ giai đoạn 2016 - 2020 (Chương trình 68). Kết quả, dự án đã được Hội đồng KH&CN cấp Bộ đánh giá đạt loại “Khá”. Dự án đã góp phần thiết thực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Mục tiêu dự án nhằm xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý Khóm Cầu Đúc Hậu Giang một cách hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng, đảm bảo danh tiếng, giá trị của sản phẩm trên thị trường, góp phần nâng cao thu nhập, đời sống của tổ chức, cá nhân sản xuất, thương mại sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang. Đồng thời, xây dựng cơ sở pháp lý, khoa học và triển khai bước đầu hoạt động kiểm soát nguồn gốc và chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý.

Hội đồng KH&CN cấp Bộ đánh giá, nghiệm thu dự án

Khóm Queen Cầu Đúc - đặc sản nổi tiếng của Hậu Giang.

Sau gần hai năm triển khai thực hiện (từ 2019), dự án “Xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang của tỉnh Hậu Giang” đã cơ bản hoàn thành tiến độ và nội dung công việc đề ra. Các kết quả đạt được từ dự án:

1) Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất và thương mại sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang nhằm thu thập, tổng hợp dữ liệu liên quan đến sản phẩm và vùng sản xuất sản phẩm (loại sản phẩm, đặc tính, quy mô, số lượng, những đặc điểm của vùng sản xuất, đặc điểm của người trồng, thói quen, kỹ thuật trồng...) phục vụ việc xây dựng và quản lý chỉ dẫn địa lý;

2) Xây dựng hồ sơ và nộp hồ sơ đăng ký chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm khóm Cầu Đúc Hậu Giang thông qua việc nghiên cứu, tìm hiểu từ các tài liệu, các nhà nghiên cứu và các nhà sản xuất, thương mại về danh tiếng của sản phẩm khóm Cầu Đúc; xác định các đặc điểm về hình thái, cảm quan và chất lượng của khóm phục vụ việc lập hồ sơ bảo hộ chỉ dẫn địa lý (sản phẩm đăng ký bảo hộ là sản phẩm khóm tươi, nguyên quả);

3) Xây dựng và tổ chức các cuộc hội thảo nhằm góp ý hệ thống các công cụ phục vụ công tác quản lý và khai thác, phát triển chỉ dẫn địa lý khóm Cầu Đúc Hậu Giang, bao gồm quy chế quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý "khóm Cầu Đúc Hậu Giang"; quy trình cấp và thu hồi quyền sử dụng chỉ dẫn địa lý; quy chế sử dụng tem, nhãn, bao bì sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý… Nhằm chống lại các hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý "khóm Cầu Đúc Hậu Giang" và kiểm tra nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm, dự án sẽ lựa chọn 3 cơ sở tiêu biểu để hỗ trợ tư vấn đăng ký mã số, mã vạch và tạo QR Code cho sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý "Khóm Cầu Đúc Hậu Giang" phục vụ cho việc quản lý, truy xuất nguồn gốc sản phẩm.

(4) Quản lý và hỗ trợ phát triển chỉ dẫn địa lý, cụ thể như: thiết kế, lựa chọn mẫu biểu tượng (logo) và hệ thống nhận diện chỉ dẫn địa lý “Khóm Cầu Đúc Hậu Giang”. Ngày 23/11/2020, Cục Sở hữu trí tuệ đã ban hành Quyết định số 4523/QĐ-SHTT, cấp giấy chứng nhận đăng ký chỉ dẫn địa lý "Cầu Đúc" cho tổ chức quản lý chỉ dẫn địa lý là Chi cục quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Hậu Giang, giấy chứng nhận số 00092, sản phẩm: quả khóm.

(5) Xây dựng website quản lý chỉ dẫn địa lý “Khóm Cầu Đúc Hậu Giang”, địa chỉ: www.khomcauduchaugiang.com;

(6) Tập huấn tăng cường năng lực quản lý và sử dụng chỉ dẫn địa lý cho các tổ chức, cá nhân có liên quan; tổ chức kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý; tổ chức kiểm soát và hướng dẫn việc sử dụng chỉ dẫn địa lý, kiểm soát nguồn gốc, chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất và lưu thông; in ấn thí điểm các công cụ kiểm soát nguồn gốc sản phẩm.

Mẫu biểu tượng chỉ dẫn địa lý "Cầu Đúc"

Website khomcauduchaugiang.com

Với năng suất và sản lượng hiện có, khóm được tỉnh Hậu Giang xác định là 1 trong 4 cây trồng chính (sau cây lúa, mía và cây ăn quả) để từng bước đầu tư, hoàn thiện vùng chuyên canh tập trung, giúp nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng cho sản phẩm khóm. Để làm được điều đó, bên cạnh sự hỗ trợ của Nhà nước thì nông dân cũng cần phải có sự đổi mới về tư duy, cách làm để khắc phục các hạn chế trong sản xuất; đồng thời cần tăng cường liên kết "4 nhà", nhất là liên kết với doanh nghiệp để bao tiêu sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu quả sản xuất, an toàn và bền vững./.

Thu Hiền, Ảnh HTV


Đang online: 1
Hôm nay: 117
Đã truy cập: 230472
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.