Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy về xây dựng thị trấn Nàng Mau đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV

Ngày 15-01-2021

Nghị quyết số 07/2020/NQ-HĐND Bãi bỏ Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của Hội đồng nhân dân huyện Vị Thủy về xây dựng thị trấn Nàng Mau đến năm 2020 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV


Tin cùng chuyên mục

Đang online: 3
Hôm nay: 242
Đã truy cập: 221534
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.