Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Ngành Nội chính Đảng tập trung tham mưu trong phòng, chống tham nhũng

Ngày 13-01-2021

Đó là chỉ đạo của Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng tại Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức vào sáng ngày 09/01. Tại điểm cầu Hậu Giang có ông Lê Tiến Châu - Bí thư Tỉnh ủy cùng lãnh đạo Ban Nội chính Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hậu Giang

Trong năm 2020, ngành Nội chính Đảng triển khai thực hiện đồng bộ các nội dung công việc, đảm bảo tiến độ theo chương trình công tác đề ra; đồng thời, thực hiện kịp thời, hiệu quả nhiệm vụ đột xuất, hoàn thành khá toàn diện các nhiệm vụ được giao, nổi bật là đã hoàn thành tốt nhiệm vụ tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành nhiều văn bản quan trọng về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, cải cách tư pháp. Trong đó, một số nhiệm vụ thực hiện đạt kết quả cao hơn so với năm 2019 và các năm trước, nhất là hoàn thành nghiên cứu, xây dựng nhiều đề án lớn. Qua đó, phối hợp tham mưu, đề xuất chỉ đạo xử lý hiệu quả nhiều vụ án, vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm; tập trung cao cho việc nghiên cứu, tham gia ý kiến đối với dự thảo văn kiện và thẩm định cán bộ phục vụ đại hội đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội XIII của Đảng; tham mưu tổ chức thành công hai Hội nghị toàn quốc tổng kết công tác phòng chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020 và phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 26 của Bộ chính trị…

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đến nay, ngành Nội chính Đảng đã triển khai tương đối toàn diện các mặt công tác và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Với sự vào cuộc tích cực, Ban Nội chính Trung ương đã phối hợp tham mưu Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng xử lý 128 vụ án, 91 vụ việc tham nhũng, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm. Trong đó, đã đưa ra xét xử sơ thẩm 74 vụ án với 667 bị cáo.

Ban Nội chính Trung ương và Ban Nội chính các Tỉnh ủy, Thành ủy đã chủ trì, tham gia gần 6.600 cuộc tiếp công dân; tiến hành xác minh, trả lời gần 3.000 đơn, thư phản ánh; chuyển cơ quan có thẩm quyền xử lý gần 12.200 đơn, thư phản ánh của công dân,… đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trong công tác này ở các địa phương; một số vụ việc khiếu nại tố cáo kéo dài, phức tạp đã được giải quyết dứt điểm. Bên cạnh đó, công tác hướng dẫn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, nghiên cứu khoa học được Ngành chú trọng triển khai,… Với những đóng góp quan trọng của Ngành, năm 2020, Ban Nội chính Trung ương vinh dự được nhận Huân chương Lao động hạng Nhất.

Ngành Nội chính tỉnh Hậu Giang trong năm qua đã làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy về phòng, chống tham nhũng chỉ đạo xử lý các vụ việc phức tạp; làm tốt công tác tham mưu cho Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, đối thoại trực tiếp với dân, xử lý, phản ánh, kiến nghị của dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, ông Trần Quốc Vượng - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đề nghị ngành Nội chính Đảng cần tập trung nghiên cứu, tham mưu cụ thể hóa và triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng, chống tham nhũng và cải cách tư pháp, nhất là Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cấp tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025. Toàn Ngành tham mưu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng để lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, hoàn thiện các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tập trung tham mưu xử lý dứt điểm những vụ án tham nhũng kinh tế nghiêm trọng, phức tạp với phương châm “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”; tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo xử lý kịp thời các vụ việc, vụ án liên quan đến các vấn đề về an ninh quốc gia, an ninh biên giới, an ninh tôn giáo... không để phát sinh điểm nóng, bị động, bất ngờ.

Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong ngành phải có năng lực, trình độ, nắm vững các quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; có bản lĩnh, dũng khí bảo vệ cái đúng, kiên quyết đấu tranh với cái sai và đặc biệt, phải thật sự liêm chính, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Mỗi cán bộ phải luôn nêu cao ý thức tự giác, thường xuyên rèn luyện, tu dưỡng, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, gương mẫu, công tâm, khách quan thực sự là những “Bao Công” trong thời đại mới./.

Huyền Vũ


Đang online: 1
Hôm nay: 123
Đã truy cập: 122169
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.