Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Ngã Bảy: tổ chức hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới 2022

Ngày 25-04-2022

Để kỷ niệm Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới năm 2022. Từ ngày 18/4/2022 -28/4/2022, thành phố Ngã Bảy đã tổ chức các hoạt động nhằm hưởng ứng Ngày Đổi mới sáng tạo thế giới và Ngày Sở hữu trí tuệ thế giới với chủ đề: “Sở hữu trí tuệ, Đổi mới sáng tạo và Thế hệ trẻ vì một tương lai tốt đẹp hơn”.