Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Long Mỹ: Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)

Ngày 29-10-2020

Ngày 21/10, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) và xét công nhận nghề truyền thống, làng nghề truyền thống trên địa bàn huyện Long Mỹ đã tổ chức đánh giá, xếp hạng 2 sản phẩm, gồm: trà mãng cầu của cơ sở sản xuất trà Phụng Phát, ở ấp 2, xã Thuận Hòa và mật ong Hương Tràm của hộ kinh doanh Trần Nìm, ở ấp 5, xã Xà Phiên.

Trà mãng cầu Phụng Phát

Tại đây, các thành viên trong hội đồng đã lần lượt chấm điểm từng sản phẩm với các tiêu chí, như: tổ chức sản xuất, phát triển sản phẩm, sức mạnh cộng đồng, khả năng tiếp thị, câu chuyện về sản phẩm, tiêu chí cảm quan, dinh dưỡng, tính độc đáo, công bố chất lượng sản phẩm, kiểm tra định kỳ, đảm bảo chất lượng sản phẩm và cơ hội thị trường toàn cầu. Qua đánh giá, sản phẩm trà mãng cầu đạt 74,5 điểm, xếp hạng 4 sao và sản phẩm mật ong Hương Tràm đạt 60,5 điểm, xếp hạng 3 sao. Các sản phẩm sau khi được đánh giá, xếp loại cấp huyện sẽ được hội đồng gửi về tỉnh để đánh giá, phân hạng công nhận đạt sản phẩm OCOP trong thời gian tới.

Trước đó, Hội đồng đánh giá, xếp hạng sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm của huyện Long Mỹ đã đánh giá, xếp loại sản phẩm trà mãng cầu của cơ sở sản xuất trà Diễm Phượng, ở xã Thuận Hòa và trà mãng cầu của Hợp tác xã Nông nghiệp và Thương mại - Dịch vụ Thuận Hòa đều đạt 3 sao./.

Mật ong Hương Tràm

Thanh Bổn (Long Mỹ)


Đang online: 1
Hôm nay: 38
Đã truy cập: 173673
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.