Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Lãnh đạo Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Hậu Giang từ ngày 03/8 đến 09/8/2020 (điều chỉnh lần 10)

Ngày 06-08-2020

THỨ HAI 03/8/2020

- 8 giờ 00’ Họp Giao ban. Mời lãnh đạo Ban; Trưởng, Phó phòng thuộc Ban; Ban Giám đốc Công ty PTHT; Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh; Bí thư Chi đoàn cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 BQL (Văn phòng chuẩn bị nội dung);

- 08 giờ 00’ Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ họp trao đổi nội dung đàm phán với Tập đoàn Toyo Ink về dự án BOT Nhà máy nhiệt điện Sông Hậu 2 (BOT). Điểm tại Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh (Công ty PTHT chuẩn bị nội dung và cùng dự);

- 14 giờ 00' Trưởng ban đi kiểm tra công tác GPMB và khảo sát tiến độ triển khai hạ tầng KCN Tân Phú Thạnh. Điểm tại KCN Tân Phú Thạnh (Phòng QLĐT, QH&XD phối hợp Công ty PTHT chuẩn bị nội dung và cùng đi);

- 13 giờ 30’ Phó Trưởng ban Phạm Minh Toàn cùng Chủ tịch, các Phó Chủ tịch họp Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh. Điểm tại phòng họp BCS&TT.UBND tỉnh (Công ty PTHT chuẩn bị nội dung và cùng dự).

THỨ BA 04/8/2020

- 9 giờ 00’ Trưởng ban làm việc với: Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Thái Sơn; Công ty TNHH MTV Quốc Đại trao đổi để thực hiện ký Phụ lục Hợp đồng thay đổi thông tin của Chủ đầu tư gói thầu thi công công trình Hạ tầng khu tái định cư phục vụ Khu công nghiệp Sông Hậu đợt 3-giai đoạn 1-phân kỳ 2, huyện Châu Thành. Điểm tại phòng họp số 1 BQL (Công ty PTHT chuẩn bị nội dung và cùng dự);

- 8 giờ 00’ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ làm việc với bộ phận Văn phòng Đảng ủy. Mời Đ/c Phạm Thanh Huy và bộ phận Văn phòng Đảng ủy theo Quyết định số 05-QĐ/ĐU ngày 16/7/2020 cùng dự (Đ/c Phan Hoàng Nguyên chuẩn bị nội dung); sau đó họp Tổ kiểm tra theo Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 20/7/2020 của Đảng bộ Ban Quản lý. Mời Tổ kiểm tra theo Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 20/7/2020 (Đ/c Bùi Thị Thu Thảo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 2 BQL;

- 13 giờ 30’ Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, dự án Cty TNHH MTV Xi măng Cần Thơ-Hậu Giang và Công ty TNHH MTV Sunpro Steel. Điểm tại dự án (Công ty PTHT chuẩn bị nội dung và cùng đi);

- 14 giờ 00’ Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Nguyễn Huỳnh Phước họp triển khai Quyết định giám sát số 07-QĐ/ĐU ngày 23/7/2020 của Đảng bộ Ban Quản lý. Mời Thành viên giám sát theo Quyết định số 07-QĐ/ĐU ngày 23/7/2020, Chi bộ Phòng Quản lý Doanh nghiệp và Môi trường. Điểm tại phòng họp số 1 BQL;

- 15 giờ 00’ Ủy viên BTV, Phó Trưởng ban Nguyễn Huỳnh Phước họp triển khai Quyết định kiểm tra số 08-QĐ/ĐU ngày 23/7/2020 của Đảng bộ Ban Quản lý. Mời Thành viên Tổ kiểm tra theo Quyết định số 08-QĐ/ĐU ngày 23/7/2020, Chi bộ Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 BQL.

THỨ TƯ  05/8/2020

- 7 giờ 00' Trưởng ban tiếp công dân. Điểm tại Hội trường BQL;

- 8 giờ 00’ Trưởng ban tiếp và làm việc với nhà đầu tư đến tìm hiểu đầu tư. Điểm tại phòng họp số 1 BQL (Phòng QLĐT, QH&XD; Công ty PTHT cùng dự. Phòng QLĐT, QH&XD chuẩn bị nội dung); (HOÃN)

- 9 giờ 00’ Trưởng ban họp Chi bộ Phòng Quản lý đầu tư, quy hoạch và xây dựng. Mời tất cả đảng viên Chi bộ cùng dự. Điểm tại phòng họp số 1 BQL;

- 8 giờ 00’ Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lạc Tỷ II và Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (Phòng QLDN&MT chuẩn bị nội dung và cùng đi);

- 14 giờ 00’ Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ họp Chi bộ Phòng Quản lý Doanh nghiệp và môi trường. Mời tất cả đảng viên Chi bộ cùng dự Điểm tại Phòng họp số 2 BQL;

- 14 giờ 00’ Phó Trưởng ban Phạm Minh Toàn họp Chi bộ Công ty Phát triển hạ tầng khu công nghiệp. Mời tất cả đảng viên Chi bộ cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1 BQL.

THỨ NĂM  06/8/2020

- 8 giờ 00’ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Phạm Minh Toàn làm việc với Ban Giám đốc Công ty PTHT về tiến độ triển khai hạ tầng KCN và tình hình giải ngân kế hoạch vốn đến cuối năm 2020. Điểm tại phòng họp số 1 BQL (Văn phòng; Phòng QLĐT, QH&XD; Công ty PTHT cùng dự. Công ty PTHT chuẩn bị nội dung);

- 8 giờ 30’ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Phạm Minh Toàn làm việc với Ban Quản lý dự án xây dựng công trình Dân dụng và Công nghiệp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 BQL (Phòng QLĐT, QH&XD; Công ty PTHT cùng dự. Công ty PTHT chuẩn bị nội dung);

- 10 giờ 00’ Trưởng ban, Phó Trưởng ban Phạm Minh Toàn làm việc với Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 về tình hình triển khai dự án. Điểm tại  Ban Quản lý dự án Điện lực Dầu khí Sông Hậu 1 (Phòng QLĐT, QH&XD; Phòng QLDN&MT; Công ty PTHT cùng dự. Phòng QLĐT, QH&XD chuẩn bị nội dung);

- 14 giờ 00’ Trưởng ban họp Tổ xúc tiến đầu tư và thẩm định dự án đầu tư vào khu, cụm công nghiệp tập trung của Ban Quản lý. Mời Thành viên Tổ theo Quyết định số 66/QÐ-BQL ngày 15/7/2020. Điểm tại phòng họp số 1 BQL (Phòng QLĐT, QH&XD chuẩn bị nội dung);

- 14 giờ 00’ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ dự họp cùng Chi bộ Công đoàn các khu các khu công nghiệp tỉnh. Điểm tại Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh.

THỨ SÁU  07/8/2020

- 7 giờ 30’ Trưởng ban dự Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (mở rộng). Điểm tại Hội trường Tỉnh ủy (cả ngày);

- 8 giờ 00’ Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại KCN Tân Phú Thạnh (Công ty PTHT cùng đi);

- 14 giờ 00’ Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Trưởng ban Đoàn Thanh Vũ họp triển khai Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 20/7/2020 của Đảng bộ Ban Quản lý. Mời Tổ kiểm tra theo Quyết định số 06-QĐ/ĐU ngày 20/7/2020, Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý cùng dự (Đ/c Bùi Thị Thu Thảo chuẩn bị nội dung). Điểm tại phòng họp số 1 BQL;

- 14 giờ 30’ Phó Trưởng ban Nguyễn Huỳnh Phước dự họp Chi bộ Văn phòng Ban Quản lý. Mời tất cả đảng viên Chi bộ cùng dự. Điểm tại Phòng họp số 1 BQL;

- 13 giờ 30’ Phó Trưởng ban Phạm Minh Toàn họp triển khai Kế hoạch số 1536/KH-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2020 của UBND tỉnh và triển khai thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030; kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trên địa bàn huyện Châu Thành. Điểm tại Hội trường II - UBND huyện Châu Thành (Phòng QLĐT, QH&XD phối hợp Công ty PTHT chuẩn bị nội dung và cùng dự).

THỨ BẢY  08/8/2020

- 07 giờ 00’ Trưởng ban phân công Văn phòng Ban Quản lý, Phòng Quản lý doanh nghiệp và môi trường trực cơ quan.

CHỦ NHẬT  09/8/2020

- 07 giờ 00’ Trưởng ban phân công Văn phòng Ban Quản lý, Phòng Quản lý doanh nghiệp và môi trường trực cơ quan.

* Để xem thêm chi tiết, tải về tại đây
1. LLV tuan 32.2020.docx_20200731141441.docx

Đang online: 1
Hôm nay: 167
Đã truy cập: 116307
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.