Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021 (điều chỉnh lần 3).

Ngày 29-11-2021

Lịch tuần thay thư mời. 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 29/11/2021 đến ngày 03/12/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

29/11/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

30/11/2021

: 7 giờ 30’, dự họp Hội đồng Khoa học, Sáng kiến cấp tỉnh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh - 14 giờ, dự phiên họp trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về chuyển đổi số. Điểm tại phòng họp số 3 UBND tỉnh.

PGĐ. Giang: 13 giờ, dự ”Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2021”. Trực tuyến với Bộ KH&CN từ ngày 30/11/2021 đến 02/12/2021 [P. QLKHCN&CN chuẩn bị kết nối và cùng dự].

Thứ tư

01/12/2021

, PGĐ. Giang: 8 giờ, dự họp Hội đồng KH&CN tư vấn đánh giá nghiệm thu cấp tỉnh dự án thuộc Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025: Xây dựng mô hình sản xuất cây có múi ứng dụng công nghệ tiên tiến tại tỉnh Hậu Giang. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung]

* Thành viên Hội đồng, Đại biểu, các tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

PGĐ. Hạnh: 8 giờ, dự Hội nghị trực tuyến triển khai Thông tư số 07/2020/TT-BNV. Điểm cầu trực tuyến với Bộ Nội vụ (cả ngày: Sáng 8g - Chiều 14g). [P.QLKHCN&CN chuẩn bị; đ/c Thu cùng dự]

: Tiếp công dân định kỳ. Điểm tại Phòng Tiếp công dân (Sáng: 7 giờ - 11 giờ; Chiều: 13 giờ - 16 giờ 30). [Chánh Thanh tra Sở trực LĐ]

PGĐ. Giang: 8 giờ 30’, (tiếp tục) dự ”Diễn đàn Công nghệ và Năng lượng Việt Nam 2021”. Trực tuyến với Bộ KH&CN từ ngày 30/11/2021 đến 02/12/2021 [P. QLKHCN&CN chuẩn bị kết nối và cùng dự] - (cả ngày)

Thứ năm

02/12/2021

: 8 giờ, Xét duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và cùng dự].

PGĐ. Hạnh: 14 giờ, dự Hội nghị Ban Chấp hành (bất thường) khóa X, nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Liên Đoàn Lao động tỉnh. Điểm tại Hội trường Liên đoàn Lao động tỉnh.

Thứ sáu

03/12/2021

: 8 giờ, Xét duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ KH&CN. Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKHCN&CN chuẩn bị nội dung và cùng dự].

PGĐ. Giang: 7 giờ 30’, dự và làm việc trực tuyến về thông qua Kế hoạch ứng phó với sự cố tràn dầu - 9 giờ 30’, dự và làm việc trực tuyến về Phương án phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh - 13 giờ 30’, dự họp Hội đồng Đánh giá sản phẩm OCOP các đơn vị: huyện Châu Thành A, Long Mỹ, Vị Thủy, TP Vị Thanh. Điểm tại phòng họp số 1 UBND tỉnh.

* Ghi chú:

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 1
Hôm nay: 930
Đã truy cập: 1093287
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.