Chi tiet tin tức - Sở Khoa học công nghệ

 

Lịch làm việc của Ban Lãnh đạo Sở KH&CN từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021.

Ngày 20-09-2021

Lịch tuần thay thư mời.  

LỊCH LÀM VIỆC CỦA SỞ KH&CN HẬU GIANG

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 24/09/2021

Ngày

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

Thứ hai

20/09/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ ba

21/09/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ tư

22/09/2021

BGĐ: làm việc tại cơ quan.

Thứ năm

23/09/2021

, PGĐ. Giang: 8 giờ, Dự họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Đề tài “Nghiên cứu quy trình quản lý bệnh tổng hợp trên lươn đồng ương giống và nuôi thương phẩm ở tỉnh Hậu Giang” . Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung] - Thành viên Hội đồng, Đại biểu, các tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

Thứ sáu

24/9/2021

, PGĐ. Hạnh: 8 giờ, Dự họp Hội đồng KH&CN xét duyệt thuyết minh - Đề tài “Xây dựng mô hình sản xuất rau ứng dụng công nghệ cao theo hướng hữu cơ tại Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Hậu Giang” . Điểm tại Hội trường Sở [P. QLKH&CN] chuẩn bị nội dung] - Thành viên Hội đồng, Đại biểu, các tổ chức đăng ký chủ trì, chủ nhiệm đề tài (ngoài Tp. Vị Thanh) họp trực tuyến qua đường truyền của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Hậu Giang.

* Ghi chú:

Ngoài LLV BGD làm việc tại cơ quan.

Sở Khoa học và Công nghệ Hậu Giang.


Đang online: 2
Hôm nay: 696
Đã truy cập: 1093053
Bạn chưa có đủ quyền truy nhập portlet này.